فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف م)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۰۷ از ۱۰۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
میثاق امین بهار و تابستان 1390 موسسه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی یاران امین
میثاق مدیران تیر 1389 علی مقصود
میراث شهاب 1029-4783 زمستان 1397 دکتر سیدمحمود مرعشی نجفی
میراث علمی اسلام و ایران 2322-3669 بهار و تابستان 1397 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
میرداماد 2588-5243 تابستان 1397 موسسه فرهنگی میرداماد گرگان
میقات خرداد 1391 کمیته امداد امام خمینی
میقات الحج 1396 حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت پژوهشکده حج و زیارت
|
 • pISSN: 1029-4783
  فصلنامه کتابشناسی و نسخه شناسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر سیدمحمود مرعشی نجفی
  سردبیر: محمود طیار مراغی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 94 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2588-5243
  فصلنامه فرهنگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی میرداماد گرگان
  مدیر مسئول و سردبیر: احمد خواجه نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (تابستان 1397)
 • دوفصلنامه اجتماعی, سیاسی, فرهنگی به زبان عربی
  صاحب امتیاز: حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت پژوهشکده حج و زیارت
  مدیر مسئول: سیدعلی قاضی عسکر
  سردبیر: محمدعلی مقدادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال