فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف م)

ردیف ۸۱ تا ۹۷ از ۹۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله مواد شیمیایی 1735-4056 آذر 1398
مجله مواد مهندسی 2008-4269 2010 پژوهشگاه مواد و انرژی
ماهنامه موتور شهریور 1398 سید محمدعلی شبیری
فصلنامه موج سبز 1609-0934 پاییز و زمستان 1398 دکتر شهرام دادگر
فصلنامه موج سوم پاییز و زمستان 1395 جواد بزرگی
ماهنامه موج عصر خرداد 1399 موسسه فرهنگی بقیه الله
ماهنامه موعود فروردین الی خرداد 1399
دو هفته نامه موفقیت 6540-1607 اردیبهشت 1399 موسسه فرهنگی همه راز موفقیت
ماهنامه موگه 2322-3774 1392 علیرضا بوک
ماهنامه مکتوب شهریور و مهر 1390 فرهاد قاسم پور
فصلنامه میثاق امین بهار و تابستان 1390 موسسه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی یاران امین
ماهنامه میثاق مدیران تیر 1389 علی مقصود
نشریه میراث شهاب 1029-4783 تابستان 1398 دکتر سید محمود مرعشی نجفی
نشریه میراث علمی اسلام و ایران 2322-3669 پاییز و زمستان 1398 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
فصلنامه میرداماد 2588-5243 تابستان 1397 موسسه فرهنگی میرداماد گرگان
ماهنامه میقات خرداد 1391 کمیته امداد امام خمینی
نشریه میقات الحج 1396 پژوهشکده حج و زیارت
|
  • دوفصلنامه اجتماعی, سیاسی, فرهنگی به زبان عربی
    صاحب امتیاز: پژوهشکده حج و زیارت
    مدیر مسئول: دکتر سید علی قاضی عسکر
    سردبیر: محمدعلی مقدادی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال