فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۴۸۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل 2322-3472 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه تاریخ 1735-8221 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی 2383-1278 بهار و تابستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش نامه تاریخ اسلام 9726-2251 تابستان 1399 انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام
پژوهش نامه تاویلات قرآنی 2676-7384 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
پژوهش نامه تربیت تبلیغی پاییز و زمستان 1396 پژوهشکده باقرالعلوم
نشریه پژوهش نامه حقوق بشری تابستان 1400 موسسه صیانت از حقوق زنان
پژوهش نامه روانشناسی مثبت 2476-4248 بهار 1400 دانشگاه اصفهان
فصلنامه پژوهش نامه زنان 2383-0743 تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی بهار و تابستان 1400 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهش نامه ی علوی 2383-0859 بهار و تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی زمستان 1397 دانشگاه شهرکرد
پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان 2476-7328 پاییز و زمستان 1398 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان
فصلنامه پژوهش نامه فقهی پاییز 1390 مجتمع آموزش عالی فقه
پژوهش نامه قرآن و حدیث 2008-0417 بهار و تابستان 1400 انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت 2251-6360 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه مدیریت تحول 2383-4064 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه ادیان و مذاهب
پژوهش نامه مطالعات مرزی 2345-4512 بهار 1400 مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا
پژوهش نامه معارف حسینی 2538-6417 پاییز 1400 دکتر محمدحسین مردانی نوکنده
|
 • pISSN: 2345-4512
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا
  مدیر مسئول: دکتر قاسم رضایی
  سردبیر: دکتر عباس خورشیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال