فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۲۲۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 1735-4234 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
نشریه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی (کرمان)
فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 2645-5013 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی 2228-5067 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی 2345-5403 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 2228-5229 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه پژوهشگر (مدیریت) 1735-7527 زمستان 1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
پژوهشنامه ادب حماسی 2322-5793 بهار و تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 2251-774X بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
پژوهشنامه ادیان 2008-0476 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پژوهشنامه تربیتی 1735-7659 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی 2476-6518 بهار و تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
نشریه پژوهشهای معرفت شناختی 2423-4982 بهار و تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه پیام باستان شناس بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
نشریه پیشرفت های مالی و سرمایه گذاری بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین
فصلنامه تاریخ 2008-0271 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
مجله تاریخ و تمدن اسلامی 1735-7071 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی 2228-5458 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی 2008-4676 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی 2008-6407 زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
|
 • pISSN: 1735-7659
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
  مدیر مسئول: دکتر مصیب سامانیان
  سردبیر: دکتر عبدالله شفیع آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 67 (تابستان 1400)
 • pISSN: 2008-0271
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
  مدیر مسئول: دکتر امیرتیمور رفیعی
  سردبیر: دکتر سید اصغر محمودآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال