فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۲۰۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهشنامه ادب حماسی 2322-5793 بهار و تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 2251-774X بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
پژوهشنامه ادیان 2008-0476 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار 2008-8396 پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پژوهشنامه تربیتی 1735-7659 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی 2476-6518 تابستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
پژوهشهای معرفت شناختی 2423-4982 بهار و تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پیام باستان شناس بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
تاریخ 2008-0271 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
تاریخ و تمدن اسلامی 1735-7071 بهار و تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی 2228-5458 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
تحقیق در علوم دندانپزشکی 2008-4676 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
تحقیقات اقتصاد کشاورزی 2008-6407 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تحقیقات بیماری های گیاهی 2322-3790 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی 2008-627X تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
تحقیقات حشره شناسی 2008-4668 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل 2383-1634 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تحقیقات سیاسی بین المللی 2008-7616 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
توسعه آبزی پروری 2322-3545 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی 2322-1208 بهار 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
|
 • pISSN: 1735-7659
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
  مدیر مسئول: دکتر مصیب سامانیان
  سردبیر: دکتر عبدالله شفیع آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-0271
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
  مدیر مسئول: دکتر حسین زمانی
  سردبیر: دکتر امیرتیمور رفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال