به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه تهران

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه محیط زیست طبیعی 2008-7764 بهار 1403 دانشگاه تهران
فصلنامه محیط شناسی 1025-8620 زمستان 1402 دانشگاه تهران
مجله مدیریت آب و آبیاری 6298-2251 بهار 1403 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت بازرگانی 2008-5907 بهار 1403 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت دولتی 2008-5877 بهار 1403 دانشگاه تهران
مجله مدیریت سرمایه اجتماعی 2423-6071 بهار 1403 دانشگاه تهران
نشریه مدیریت صنعتی 2008-5885 زمستان 1402 دانشگاه تهران
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی 2423-6942 بهار 1403 دانشگاه تهران
مجله مدیریت مخاطرات محیطی 2423-415X زمستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه مدیریت ورزشی 2008-9341 زمستان 1402 دانشگاه تهران
مجله مرتع 2008-0891 پاییز 1402 انجمن مرتعداری ایران
نشریه مرتع و آبخیزداری 2008-5044 بهار 1403 دانشگاه تهران
نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی 2008-0867 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه تهران
مجله مطالعات باستان شناسی 1026-2288 Summer-Autumn 2023 دانشگاه تهران
نشریه مطالعات جامعه شناختی 1010-2809 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 بهار و تابستان 1402 دانشگاه تهران
مجله مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X پاییز و زمستان 1402 دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 زمستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه مطالعات حقوق عمومی 2423-8120 بهار 1403 دانشگاه تهران
نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 2588-560X بهار و تابستان 1402 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-5877 eISSN: 2423-5342
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر طاهر روشندل اربطانی
  سردبیر: دکتر آرین قلی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (بهار 1403)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال