فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۱۲۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
امواج برتر 1735-4455 مهر 1398 مهندس غلامرضا یزدانی شواکند
امکان مهر و آبان 1388 اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران
انبوه سازان مسکن پاییز 1384 سازمان ملی زمین و مسکن
انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران زمستان 1392 انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران
انتظار اسفند 1391 مهندس رجبعلی طاهری
انتظار نوجوان تیر 1390 موسسه آینده روشن (پزوهشکده مهدویت)
انجمن بتن ایران 1735-1987 بهار 1398 انجمن بتن ایران
انجمن فیزیوتراپی ایران 1388 انجمن فیزیوتراپی ایران
انجمن معارف اسلامی تابستان 1385 انجمن معارف اسلامی ایران
اندیشمندان حقوق پاییز 1396 دکتر جواد علیزاده
اندیشه اصلاح فروردین 1398 جمال اسماعیلی
اندیشه انتظامی و مرز 2008-1111 بهار و تابستان 1388 دانشکده علوم مرزی و انتظامی
اندیشه ایرانشهر زمستان 1396 دفتر پژوهش های فرهنگی
اندیشه تقریب 1735-1701 پاییز 1392 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
اندیشه سیاسی اسلام پاییز 1390 دانشگاه پیام نور
اندیشه فرهنگی 124-5455 دی 1389 محمد باقرلو
اندیشه و راهبرد دی 1395 ماندانا شاه اویسی
انرژی خاورمیانه امروز 2423-3609 اسفند 1395 موسسه ارتباط گستران انرژی
انسان راه وسیله مرداد 1388 تقی یوسفی نژاد
انشا و نویسندگی 2800-5539 شهریور 1398 سیدحسین محمدی حسینی نژاد
|
 • pISSN: 1735-4455
  ماهنامه مهندسی برق
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس غلامرضا یزدانی شواکند
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 95 (مهر 1398)
 • دوفصلنامه اجتماعی, فرهنگی, انتقادی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس رجبعلی طاهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (اسفند 1391)
 • pISSN: 1735-1701
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
  مدیر مسئول: علی اصغر اوحدی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (پاییز 1392)
 • pISSN: 124-5455
  ماهنامه خبری , پژوهشی و تحلیلی به زبان ترکی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد باقرلو
  سردبیر: علیرضا ذیحق
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (دی 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال