فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۱۵۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه آموزه های فلسفه اسلامی 2251-9386 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مجله آموزه های قرآنی 2251-9378 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آینده پژوهی ایران 2423-6365 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
نشریه آینده پژوهی دفاعی 2588-428X زمستان 1398 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
نشریه آینه پژوهش 1023-7992 بهمن و اسفند 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
فصلنامه آینه معرفت 2251-8010 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مجله آینه میراث 1561-9400 پاییز و زمستان 1398 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
فصلنامه آیین حکمت زمستان 1398 دانشگاه باقرالعلوم
فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 2228-6640 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
نشریه احسن الحدیث بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
فصلنامه اخلاق 2251-7898 زمستان 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
نشریه اخلاق پژوهی 2476-3640 زمستان 1398 پژوهشگاه قرآن و حدیث
فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری 2010-2011 بهار 1399 انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
دو فصلنامه اخلاق وحیانی 2383-3025 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
فصلنامه ادب پژوهی 1735-8027 زمستان 1394 دانشگاه گیلان
نشریه ادب عربی 2251-9238 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه ادب فارسی 2251-9262 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
ادب نامه تطبیقی 2423-4559 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه پیام نور
مجله ادبیات پارسی معاصر 2383-0549 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه ادبیات پایداری 2008-6881 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
|
 • pISSN: 2588-428X eISSN: 2645-7172
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وندزمانی
  سردبیر: دکتر سید محمود میرزمانی بافقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (زمستان 1398)
 • فصلنامه علمی مصوب حوزوی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: دکتر یارعلی کردفیروزجایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2251-7898
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: محمد قطبی جشوقانی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر اصغر هادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-8027
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نیکویی
  سردبیر: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (زمستان 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال