فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۲۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 2322-3057 زمستان1398 دانشگاه پیام نور
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 3277-2423 بهار 1399 انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 2538-4260 بهار و تابستان 1399 دانشگاه ایلام
نشریه آموزه های حدیثی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های حقوق کیفری 9351-2251 زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
نشریه آموزه های فقه عبادی بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های فقه مدنی 2251-936X پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های فلسفه اسلامی 2251-9386 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های قرآن و عترت 2676-752X پاییز و زمستان 1398 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
مجله آموزه های قرآنی 2251-9378 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های نوین کلامی 2676-4466 پاییز و زمستان 1396 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
نشریه آینده پژوهی ایران 2423-6365 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
نشریه آینده پژوهی دفاعی 2588-428X بهار 1399 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
نشریه آینه پژوهش 1023-7992 مرداد و شهریور 1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
فصلنامه آینه معرفت 2251-8010 تابستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
مجله آینه میراث 1561-9400 بهار و تابستان 1399 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
فصلنامه آیین حکمت تابستان 1399 دانشگاه باقرالعلوم
فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 2228-6640 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
نشریه احسن الحدیث بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
|
 • pISSN: 9351-2251
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری
  سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2588-428X eISSN: 2645-7172
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وندزمانی
  سردبیر: دکتر سید محمود میرزمانی بافقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (بهار 1399)
 • فصلنامه علمی مصوب حوزوی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: دکتر یارعلی کردفیروزجایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال