به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۸۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه تاریخ ادبیات 2008-7349 بهار و تابستان 1401 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی 2008-627X زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نشریه تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) 2676-4709 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
جستارنامه ادبیات تطبیقی زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مجله جستار های زبانی 2322-3081 Mar-Apr 2023 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه جستارهای نوین ادبی 2008-7187 زمستان 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جستارهایی در ادب عربی 2676-7716 پاییز و زمستان 1399 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه دراسات الادب المعاصر 2538-5941 زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
نشریه دراسات فی السردانیه العربیه 2676-7740 الربیع و الصیف 2022 دانشگاه خوارزمی
نشریه دراسات فی اللغه العربیه و آدابها 2008-9023 بهار و تابستان 1401 دانشگاه سمنان
نشریه دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها 2538-4678 بهار و تابستان 1401 دانشگاه شیراز
فصلنامه رشد زبان های خارجی زمستان 1401 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نشریه رهپویه ادبیات پایداری دانشگاه سوره
نشریه روایت شناسی پاییز و زمستان 1401 انجمن نقد ادبی ایران
نشریه رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی) پاییز و زمستان 1395 رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
نشریه زبان پژوهی 2008-8833 بهار 1402 دانشگاه الزهرا
نشریه زبان شناخت 2099-8002 پاییز و زمستان 1401 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله زبان شناسی 0259-9082 اسفند 1391 مرکز نشر دانشگاهی
فصلنامه زبان شناسی اجتماعی 2538-3515 پاییز 1401 دانشگاه پیام نور
|
 • pISSN: 2008-8833 eISSN: 2538-1989
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر فریبا قطره
  سردبیر: دکتر ماندانا نوربخش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (بهار 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال