فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۱۲ از ۱۱۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام تابستان 1400 موسسه مطالعات اندیشه سازان نور
فصلنامه مطالعات روابط بین الملل 2423-4974 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه مطالعات سیاست خارجی تهران پاییز 1399 موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
دوفصلنامه مطالعات سیاسی اجتماعی جهان 2251-7073 پاییز و زمستان 1392 دانشکده مطالعات جهان و انجمن ایرانی مطالعات جهان
نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام 2252-0929 بهار 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
فصلنامه مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس 2423-3587 دی - اسفند 1396 جهاد دانشگاهی
دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم 2322-5580 بهار 1400 سازمان بسیج اساتید
فصلنامه مطالعات ملی 1735-059x پاییز 1400 موسسه مطالعات ملی
نشریه مطالعات منافع ملی 2645-5528 تابستان 1400 دکتر حسن شمسینی غیاثوند
فصلنامه مطالعات منطقه ای 2258-1735 پاییز و زمستان 1397 مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
مجله مقابله با عملیات روانی 2676-5616 بهار و تابستان 1398 دانشکده علوم و فنون فارابی
ویژه نامه پژوهش یار 0476-1735 پاییز 1387 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
|
 • pISSN: 0476-1735
  فصلنامه علمی و خبری مرکز اطلاع رسانی و انفورماتیک
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  مدیر مسئول: دکتر نادر قدیمی
  سردبیر: دکتر مرتضی براری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (پاییز 1387)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال