فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه زن و فرهنگ 2008-8426 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد 3556-2383 زمستان 1397 ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی 2383-370X زمستان 1395 دانشگاه خلیج فارس
نشریه صلح پژوهی اسلامی زمستان 1399 جمعیت ندای صلح
فصلنامه علوم اجتماعی 1735-7039 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نشریه علوم اجتماعی 2008-1383 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه علوم اجتماعی 1735-1162 پاییز 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1020-8576 پاییز 1386 دانشگاه شیراز
فصلنامه علوم خبری 2382-9788 پاییز 1399 دکتر عباس اسدی
فصلنامه علوم و فنون نظامی 2008-191X زمستان 1399 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
مجله فرانما 2588-5022 بهار 1398 دکتر محمد بهرام زاده
نشریه فرهنگ ایلام پاییز و زمستان 1399 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی 2345-573X تابستان 1400 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
نشریه مسائل اجتماعی ایران 2476-6933 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان 2538-2926 زمستان 1399 دانشگاه الزهرا
مجله مطالعات اجتماعی اقوام پاییز و زمستان 1397 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجله مطالعات اجتماعی ایران 2008-3653 زمستان 1399 انجمن جامعه شناسی ایران
نشریه مطالعات اسلامی زنان و خانواده 2676-4849 بهار و تابستان 1400 جامعه الزهرا
مجله مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی 2329- 5599 بهار 1400 سازمان بسیج اساتید
نشریه مطالعات امنیت اقتصادی بهار 1400 پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر
|
 • pISSN: 2008-8426 eISSN: 2676-6973
  فصلنامه حوزه علوم انسانی - مطالعات فرهنگی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  مدیر مسئول: دکتر مژگان خدادادی
  سردبیر: دکتر فرح نادری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (تابستان 1400)
 • pISSN: 1735-1162 eISSN: 2538-2772
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدسعید ذکایی
  سردبیر: دکتر اردشیر انتظاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 90 (پاییز 1399)
 • pISSN: 2008-191X eISSN: 2676-4520
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وندزمانی
  سردبیر: دکتر فرهاد جاویدراد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2588-5022
  فصلنامه حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر محمد بهرام زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال