فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم قرآن و حدیث

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۲۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مطالعات تفسیری 2228-7256 زمستان 1399 دانشگاه معارف اسلامی
مجله مطالعات دین پژوهی پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
مجله مطالعات روش شناسی دینی پاییز و زمستان 1394 دانشگاه پیام نور
نشریه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
مجله مطالعات علوم قرآن زمستان 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مجله مطالعات فقه معاصر بهار و تابستان 1397 موسسه فرهنگی، هنری مفتاح کرامت
نشریه مطالعات فهم حدیث 2588-3895 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
نشریه مطالعات قرآن و حدیث 2008-3211 بهار و تابستان 1400 دانشگاه امام صادق
فصلنامه مطالعات قرآنی 2538-5917 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
نشریه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی X2588-414 زمستان 1399 انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی
نشریه مطالعات قرائت قرآن 2383-1952 پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه مطالعات معنوی 2322-4029 پاییز و زمستان 1398 پژوهشکده باقرالعلوم
نشریه مطالعات مهدوی زمستان 1398 پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی انتظار پویا
نشریه مطالعات هنر و رسانه 2676-7805 پاییز و زمستان 1399 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
دو فصلنامه معارج پاییز و زمستان 1396 موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسرا
نشریه معارف عقلی 2008-2126 پاییز و زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فصلنامه مقالات و بررسیها 1010-4968 1387 دانشگاه تهران
مجله منهاج 1735-9546 بهار و تابستان 1390 دکتر احسان پوراسماعیل
مجله موعود پژوهی پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
مجله میراث طاها بهار و تابستان 1399 موسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس
|
 • pISSN: 2228-7256
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید رضا مودب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2538-5917
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: دکتر مجید خزاعی
  سردبیر: دکتر مهدی ممتحن
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال