به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم تربیتی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۱۲ از ۱۱۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مطالعات جنسیت و خانواده 2538-1938 بهار و تابستان 1401 پژوهشکده زن و خانواده
نشریه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت 2981-0345 زمستان 1401 دکتر فریبا عطایی
نشریه مطالعات سیاستگذاری تربیت معلم 2645-7725 تابستان 1402 دانشگاه فرهنگیان
نشریه مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی 2783-3364 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فصلنامه مهارت آموزی 2345-2021 پاییز 1402 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
فصلنامه ناتوانی های یادگیری 2251-8673 پاییز 1402 دانشگاه محقق اردبیلی
نشریه نامه آموزش عالی 2008-4617 زمستان 1402 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی 2345-4938 پاییز و زمستان 1402 انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
فصلنامه نوآوری های آموزشی 1735-1235 بهار 1403 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی 2008-1138 بهار 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
نشریه نوآوری و ارزش آفرینی بهار و تابستان 1402 انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
نشریه کودکان استثنایی 1682-6612 پاییز 1402 پژوهشکده کودکان استثنایی
|
 • pISSN: 2345-2021 eISSN: 2345-2021
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
  مدیر مسئول: دکتر اصغر فیضی
  سردبیر: دکتر یدالله مهرعلی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (پاییز 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال