فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۲۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Textiles and Polymers 2322-5203 Winter-spring 2020 انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
The Modares Journal of Electrical Engineering 2228-527X زمستان 1395 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics 2423-4761 Winter and Spring 2019 انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
Journal of Transport Phenomena in Nano and Micro Scales 2322-3634 Winter and Spring 2020 دانشگاه سیستان و بلوچستان
International Journal of Transportation Engineering 2322-259X Winter 2020 پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials 2423-6845 Dec 2019 دانشگاه تهران
مجله آب و فاضلاب 1024-5936 مرداد و شهریور 1399 مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
فصلنامه آموزش مهندسی ایران 1607-2316 بهار 1399 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
نشریه آنالیز سازه - زلزله 2345-6310 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
فصلنامه اساس 2008-7721 بهار 1398 انجمن مهندسین عمران ایران
دوفصلنامه استقلال 1025-2851 زمستان 1387 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه الکترومغناطیس کاربردی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه انرژی ایران 1028-3706 زمستان 1398 کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران
نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو 2423-4931 پاییز و زمستان 1399 انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
فصلنامه ایده های نو در علوم و فناوری 2476-6496 بهار 1396 شرکت علم محوران آسمان
فصلنامه برق شریف 5574-1608 پاییز 1382 دانشگاه صنعتی شریف
فصلنامه بسپارش 2252-0449 تابستان 1399 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
دو ماهنامه بنا دی 1392 انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
فصلنامه بهبود تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 2008-4870 زمستان 1396 دانشگاه علم و صنعت ایران
|
 • pISSN: 2322-5203 eISSN: 2423-3390
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر اصغریان جدی
  سردبیر: دکتر مسعود لطیفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter-spring 2020)
 • pISSN: 1024-5936 eISSN: 2383-0905
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
  مدیر مسئول: مهندس عباس پیراینده
  سردبیر: دکتر احمد ابریشم چی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 127 (مرداد و شهریور 1399)
 • pISSN: 1028-3706
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حمید چیت چیان
  سردبیر: دکتر محمودرضا حقی فام
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 71 (زمستان 1398)
 • دوماهنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد هادی نژاد حسینیان
  سردبیر: دکتر محسن تهرانی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (دی 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال