فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۲۳۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ساخت و ساز 1726-5509 اردیبهشت 1397 گروه توسعه بین الملل ساخت و ساز
ساختمان مرداد 1398 شرکت توسعه عصر پیام سپهر
ساختمان و تجهیزات روز 2345-6337 بهمن 1397 شرکت تهویه تاسیسات امروز
ساختمان و کامپیوتر اسفند 1387 مهندس حمیدرضا فریدونی
سبب مهر 1391 علی اصغر حمزه گودرزی
ستصا 1735-3149 اردیبهشت و خرداد 1395 انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)
سرامیک و ساختمان بهار 1398 مهندس محمدحسین خدابخش
سرعت تیر 1398 سینا گیلانی
سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع 2251-3685 اردیبهشت 1398 شرکت مبتکران آینده نگر آسایش
سنبله 1024-3372 شهریور 1397 مهندس راییکا امین طاهری
سنجش و کیفیت پائیز 1381 مریم حاجیانی
سنگ 7968-1024 پاییز 1383 وزارت صنایع و معادن
سنگ و معدن زمستان 1396 شرکت فصلنامه سنگ (سهامی خاص)
سیبا شهر 1735-7764 مهر و آبان 1397 مهندس محمدحسین کاظم بیکی
سیستم های مدرن آشپزخانه و حمام تیر 1393 وحید حقیقی
سیمان 1735-4390 اردیبهشت 1398 مهندس عزیزالله طاهرخانی
سیمان، بتن و افزودنی ها 1735-4412 فروردین 1398 مهندس علیرضا خدایی
شعله بهار 1391 انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت اهواز
شمس تیر 1385 شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
شمس مهر و آبان 1391 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
|
 • ماهنامه آموزشی خبری پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمان
  صاحب امتیاز: شرکت توسعه عصر پیام سپهر
  مدیر مسئول: علی حبیب اللهی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 100 (مرداد 1398)
 • ماهنامه علمی - تخصصی- آموزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی اصغر حمزه گودرزی
  سردبیر: صادق حمزه گودرزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (مهر 1391)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سینا گیلانی
  سردبیر: علیرضا دانش نیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 128 (تیر 1398)
 • pISSN: 1024-3372
  ماهنامه تحلیلی, علمی, فنی, کشاورزی و زیست محیطی
  صاحب امتیاز: مهندس راییکا امین طاهری
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدعلی امین طاهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 263 (شهریور 1397)
 • pISSN: 7968-1024
  فصلنامه سنگ تزئینی, معادن, کارخانجات به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: وزارت صنایع و معادن
  مدیر مسئول: دکتر جعفر سرقینی
  سردبیر: غلامحسین فرشادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (پاییز 1383)
 • فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت فصلنامه سنگ (سهامی خاص)
  مدیر مسئول: مهندس محمدرضا بهرامن
  سردبیر: غلامحسین فرشادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (زمستان 1396)
 • pISSN: 1735-4390
  ماهنامه علمی , فنی, اقتصادی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس عزیزالله طاهرخانی
  سردبیر: دکتر لطفعلی بخشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 247 (اردیبهشت 1398)
 • فصلنامه علمی تخصصی شیمی و نفت
  صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت اهواز
  مدیر مسئول: مهندس فرشید محمودی
  سردبیر: مهندس مسعود بهاور
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 6 (بهار 1391)
 • ماهنامه آموزشی, خبری, تحلیلی (فنی مهندسی)
  صاحب امتیاز: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
  مدیر مسئول: دکتر سیدمهدی هاشمی
  سردبیر: عزت الله فیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 87-88 (مهر و آبان 1391)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال