فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱۲۰۱ تا ۱۲۲۰ از ۱۲۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه نقد ادبی 2008-0360 تابستان 1399 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 2382-9575 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
دو فصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی 2008-7330 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه نقد و نظر 1026-8952 تابستان 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نشریه نقد و نظریه ادبی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه گیلان
فصلنامه نقشه و اطلاعات مکانی گیلان 2645-4289 Feb-Mar 2020 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی 6697-2251 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
دو فصلنامه نمک بهار 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه نوآوری های آموزشی 1735-1235 پاییز 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی 2008-1138 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
نشریه نوآوری و ارزش آفرینی پاییز و زمستان 1398 انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
نشریه هستی و شناخت (نامه مفید) 2423-4664 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه مفید قم
نشریه هفت آسمان 2322-4290 بهار و تابستان 1399 دانشگاه ادیان و مذاهب
فصلنامه هنر زبان 2476-6526 2020 دکتر مهدی محمدبیگی
نشریه هیدروژیومورفولوژی 2383-3254 تابستان 1399 دانشگاه تبریز
نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی 2228-723X پاییز و زمستان 1396 دانشگاه حکیم سبزواری
ویژه نامه پژوهش یار 0476-1735 پاییز 1387 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فصلنامه کارآگاه 1735-272X بهار 1399 پلیس آگاهی ناجا
مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 2676-3508 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
کارنامه متون ادبی دوره عراقی 2645-5781 تابستان 1399 دانشگاه رازی کرمانشاه
|
 • pISSN: 2008-0360 eISSN: 2538-2179
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم خدایار
  سردبیر: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (تابستان 1399)
 • pISSN: 1735-1235
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان
  سردبیر: دکتر علیرضا کیامنش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 75 (پاییز 1399)
 • pISSN: 2322-4290
  دوفصلنامه علوم انسانی - ادیان و مذاهب
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید ابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محمد جاودان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (بهار و تابستان 1399)
 • pISSN: 0476-1735
  فصلنامه علمی و خبری مرکز اطلاع رسانی و انفورماتیک
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  مدیر مسئول: دکتر نادر قدیمی
  سردبیر: دکتر مرتضی براری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (پاییز 1387)
 • pISSN: 1735-272X
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پلیس آگاهی ناجا
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غلامحسین بیابانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال