فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف د)

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۱۸۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه دروازه بهشت تابستان 1384 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین
فصلنامه دریا فنون 2423-6853 زمستان 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
فصلنامه دست آوردهای روانشناسی بالینی تابستان 1396 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله دستاورد 1025-0840 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه هنر
نشریه دستاورد صنعت 2423-5768 فروردین 1400 سید مهدی آقایی
مجله دستاورد های روانشناختی 2228-6144 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه دستاوردهای نوین حمل و نقل پاییز 1399 مهندس میلاد کاظم پور
ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی 2588-6967 اردیبهشت 1400 دکتر حسین عزیزی نژاد
فصلنامه علمی دنا 1735-8450 بهار و تابستان 1390 دانشگاه یاسوج
مجله دندانپزشکی امروز 1028-7876 فروردین 1397 دکتر محمدرضا طاهریان
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1024-641x زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله دندانپزشکی کودکان ایران 1735-8434 بهار و تابستان 1399 دکتر مجتبی وحیدگلپایگانی
فصلنامه دنیای آبزیان 1735-0840 بهار و تابستان 1397 دکتر شهرام دادگر
فصلنامه دنیای آسانسور 1563-3357 بهار 1399 عباس نیکو منظری
دو ماهنامه دنیای اسب زمستان 1397 مهندس سهیل یوسف نیا
فصلنامه دنیای انفورماتیک مهندس محمد مسعودی
ماهنامه دنیای بانکداری خرداد 1384 بانک صادرات ایران
نشریه دنیای برند شهریور 1398 محمدمحسن غلام پور
نشریه دنیای بسته بندی و تجارت انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران
فصلنامه دنیای بهتر بهار 1394 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا
|
 • فصلنامه فرهنگی, پژوهشی
  صاحب امتیاز: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین
  مدیر مسئول: محمدحسین پیله وری
  سردبیر: منصور خادم الشریعه سامانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (تابستان 1384)
 • ماهنامه کامپیوتر و ارتباطات
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس محمد مسعودی
  سردبیر: مهندس سید امیرحسین روحانی سراجی
 • فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت چاپ و نشر و بسته بندی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مصطفی امام پور
  سردبیر: دکتر حبیب الله خادمی اسلام
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6
 • فصلنامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا
  صاحب امتیاز: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا
  مدیر مسئول: محمدمهدی رییس زاده
  سردبیر: دکتر جمشید حقگو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (بهار 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال