فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ن)

ردیف ۱۲۱ تا ۱۳۹ از ۱۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی 2423-4966 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
فصلنامه نوآوری های آموزشی 1735-1235 زمستان 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نشریه نوآوری های فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربردی زمستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی 2008-1138 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
نشریه نوآوری و ارزش آفرینی بهار و تابستان 1399 انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
دو فصلنامه نور رویایی 2345 -2072 1396 رامین کاکاوند
ماهنامه نوسازی و تعالی آذر 1390 عبدالمحمد رازانی
ماهنامه نوید ایمنی و بهداشت کار اسفند 1395 مهندس غلامرضا چهاری
فصلنامه نوید نو 2645-5919 زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دوهفته نامه نوین پزشکی 4793-0028 فروردین 1398 موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
ماهنامه نوین دارو اسفند 1399 آمنه صفری گیری
ماهنامه نی شکر سال 1385 مرکز آموزش کشت و صنعت کارون
ماهنامه نی نی تیر 1397 شهرام ایمانی
نشریه نی نی نبات دی 1397 موسسه فردای روشن کودک
فصلنامه نیارش بهار 1394 موسسه آموزش عالی نبی اکرم
نشریه نیازمندیهای ساختمان اسفند 1399 مهندس علیرضا فرجام
فصلنامه نیرو فروز اسفند 1399 رامین خرمی اجیرلو
دوماهنامه نیم رخ شهریور و مهر 1388
نشریه نیوار 1735-0565 پاییز و زمستان 1399 سازمان هواشناسی کشور
|
 • pISSN: 1735-1235
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان
  سردبیر: دکتر علیرضا کیامنش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2645-5919 eISSN: 2645-5927
  فصلنامه پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله بهرامی
  سردبیر: دکتر زهرا هادی زاده طلاساز
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (زمستان 1399)
 • ماهنامه تخصصی - خبری
  صاحب امتیاز: مرکز آموزش کشت و صنعت کارون
  مدیر مسئول: سید عبدالکریم امام
  سردبیر: علی اکبر میرداوودی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (سال 1385)
 • فصلنامه آموزشی, اطلاع رسانی, تحلیلی , پژوهشی, معماری و عمران به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی نبی اکرم
  مدیر مسئول: شیوا ولایتی
  سردبیر: دکتر سید باقر حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار 1394)
 • pISSN: 1735-0565 eISSN: 2645-3347
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان هواشناسی کشور
  مدیر مسئول: دکتر سحر تاج بخش مسلمان
  سردبیر: دکتر مجید آزادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 110 (پاییز و زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال