به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۳۳۴۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology 2322-2611 Autumn 2023 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Asian journal of civil engineering 1563-0854 Dec 2017 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
Asian Journal of Green Chemistry 2588-5839 Summer 2024 دکتر سامی سجادی فر
Asian Journal of Nanoscience and Materials 2645-775X Jun 2023 دکتر سامی سجادی فر
Journal of Assessment and Research in Applied Counseling 2821-2738 Spring 2024 مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic 2322-4924 Winter 2023 دانشگاه دامغان
Auditory and Vestibular Research 2423-480X Spring 2024 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Automotive Science and Engineering 2717-2023 Winter 2024 دانشگاه علم و صنعت ایران
Avicenna Journal of Aging and Healthcare 2981-2348 Autumn-Winter 2023 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 2383-0301 Dec 2023 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Dental Research 2008-7695 Dec 2023 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Environmental Health Engineering 2423-6292 Dec 2023 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Medical Biochemistry 2345-4113 Summer and Autumn 2023 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Medical Biotechnology 2008-2835 Apr-Jun 2024 جهاد دانشگاهی
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 2383-2436 Aug 2023 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Pharmaceutical Research 2717-1884 Dec 2022 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Phytomedicine 2228-7930 May-Jun 2024 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Azarian Journal of Agriculture 2383-4420 Jun 2021 دکتر علی اصغر علیلو
Journal of Basic & Clinical Pathophysiology 2322-1895 Winter-Spring 2023 دانشگاه شاهد
Basic and Clinical Cancer Research 2228-6527 Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • pISSN: 1563-0854 eISSN: 2522-011X
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  مدیر مسئول: دکتر محمد شکرچی زاده
  سردبیر: دکتر علی کاوه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 8 (Dec 2017)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال