فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۱۸۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
زن و جامعه 2008-8566 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
زیبایی شناسی ادبی 1735-837X تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
زیست شناسی تکوینی 2008-629X پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
زیست شناسی جانوری 1735-9724 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
زیست شناسی سلولی و ملکولی گیاهی 1735-5028 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
زیست فناوری میکروبی 2008-5591 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
سپهر سیاست 2538-5674 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
سلامت و روان شناسی 2322-3731 پاییز 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 2676-7082 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
عرفان اسلامی 2008-0514 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 2008-7195 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
علم مواد تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علوم اجتماعی 1735-7039 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علوم به زراعی گیاهی 1735-4552 پاییز 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 1023-5922 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تابستان 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علوم جغرافیایی 1735-7977 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علوم غذایی و تغذیه 2008-0123 زمستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
علوم و تکنولوژی محیط زیست 1563-4809 آبان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
علوم و تکنولوژی نساجی بهار و تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|
 • pISSN: 2008-8566
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر سوسن سهامی
  سردبیر: دکتر حبیب الله احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-0514
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر افراسیاب پور
  سردبیر: دکتر قربان علمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-7039
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
  مدیر مسئول: دکتر نبی الله ایدر
  سردبیر: دکتر وحید قاسمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال