فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۱۱۳۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
انشا و نویسندگی 2800-5539 مرداد 1398 سیدحسین محمدی حسینی نژاد
انصار فروردین 1394 بانک انصار
اهورا پاییز و زمستان 1385 آریامن احمدی
ایپیک یولو دی 1397 موسسه مطبوعاتی پیمان
ایراس پاییز و زمستان 1391 موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
ایراس تیر 1396 موسسه مطالعات ایران و اوراسیا
ایران پاک تیر 1398 ستاد مبارزه با مواد مخدر
ایران مهر فروردین و اردیبهشت و خرداد 1386 عیسی خان حاتمی
ایرانا 2251-7529 دی 1392 عبدالرضا وثوقی کرمانی
ایرانشهر امروز تیر - مرداد و شهریور 1396 حسین موسوی بجنوردی
ایما شهریور 1388 شیوا دیبادین
ایمنی زیستی تابستان 1395 نشریه کارگروه ایمنی زیستی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
اینترنت 2754-1735 شهریور 1388 حسین سلطانی
با ترانه بهمن و اسفند 1397 آزاده ربانی
بادبادک 1389 زهرا فرمانی حقیقی
بارثاوا تیر 1398 علی رزاقی بهار
بارش آبان 1392 مهندس عباس پاکپور
بازار بین الملل اردیبهشت و خرداد 1391 شرکت بازار بین الملل شاهد
بازار تولید و تجارت آزاد بهمن 1397 سارا شمس قهفرخی
بازار چرم و کفش 1735-0980 تیر 1398 امیرهوشنگ وطن دوست
|
 • ماهنامه آموزشی, خبری
  صاحب امتیاز: بانک انصار
  مدیر مسئول: دکتر آیت الله ابراهیمی
  سردبیر: اسماعیل قدیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 191 (فروردین 1394)
 • ماهنامه فرهنگ, توریسم و اقتصاد بین الملل به زبان فارسی - ترکی
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیمان
  مدیر مسئول: دکتر سیدوحید پیمان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (دی 1397)
 • دوفصلنامه ویژه مطالعات ایران و منطقه اوراسیا
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سنایی
  سردبیر: سیده مطهره حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 8 (پاییز و زمستان 1391)
 • گاهنامه ویژه مطالعات روسیه و آسیای مرکزی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سنایی
  سردبیر: دکتر ماندانا تیشه یار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تیر 1396)
 • ماهنامه فرهنگی ,اجتماعی
  صاحب امتیاز: ستاد مبارزه با مواد مخدر
  مدیر مسئول: فرزین رحیم نظری
  سردبیر: شهریار عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 138 (تیر 1398)
 • pISSN: 2251-7529
  ماهنامه ایران شناسی, گردشگری, هتلداری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: عبدالرضا وثوقی کرمانی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (دی 1392)
 • ماهنامه اطلاع رسانی , خبری, تحلیلی , پژوهشی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: شیوا دیبادین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31-32 (شهریور 1388)
 • فصلنامه خبری
  صاحب امتیاز: نشریه کارگروه ایمنی زیستی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا زمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (تابستان 1395)
 • pISSN: 2754-1735
  ماهنامه اینترنت به زبان فارسی-انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حسین سلطانی
  سردبیر: محدثه اورند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (شهریور 1388)
 • ماهنامه طنز و سرگرمی, معلومات عمومی, ادبیات داستانی, شعر, هنرهای دستی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: زهرا فرمانی حقیقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (1389)
 • ماهنامه تئاتر, سینما و ادبیات
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی رزاقی بهار
  سردبیر: سروش مظفرمقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23 (تیر 1398)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس عباس پاکپور
  سردبیر: سیدوحیدرضا ابطحی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (آبان 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال