فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۱۰۶۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه بازار و سرمایه 2252-0198 خرداد و تیر 1400 شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه
مجله بازاریاب بازارساز مرداد 1397 پرویز درگی
ماهنامه بازاریابی 2738-1735 تیر 1386 حسن نصیری قیداری
نشریه بازاریابی راهبردی اسفند 1393 اسماعیل شجاع
مجله بازاریابی سیاسی پاییز و زمستان 1399 دکتر نادر جعفری هفتخوانی
ماهنامه بازتاب اندیشه شهریور 1387 اداره کل پژوهش های اسلامی صدا و سیما
مجله بازخورد مهر و آبان 1400 سعید ارکان زاده یزدی
ماهنامه بازی و اسباب بازی 2251-6778 مهر 1400 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
دوماهنامه بازیافت صنعتی شهریور و مهر 1391 احمدعلی ساعت نیا
نشریه باستان پژوهی 2008-6652 بهار و تابستان 1388 شهرام زارع
نشریه باستان شناسی منظر دریایی مرداد 1396 رامین ادیبی
مجله باستان شناسی و تاریخ 1015-2830 1391 مرکز نشر دانشگاهی
ماهنامه باغبانی فروردین و اردیبهشت 1394 بهمن مرادی خامنه ای
ماهنامه باغدار 2228-5695 آذر 1395 روح الله میرزایی
فصلنامه بانک صادرات ایران پاییز 1389 بانک صادرات ایران
ماهنامه بانک ملی ایران خرداد 1390 بانک ملی ایران
ماهنامه بانک و اقتصاد 1735-6040 اسفند 1394 مجتبی کردنوری
ماهنامه بانکداری مجازی آبان 1396 دکتر سید محسن هاشمی
دو ماهنامه بخارا 1560-294x مهر و آبان 1399 علی دهباشی
مجله برخط دانش روان شناختی اسفند 1391 دانشگاه بیرجند
|
  • pISSN: 2228-5695
    ماهنامه علمی, تحلیلی و خبری علوم باغبانی و صنایع وابسته
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: روح الله میرزایی
    سردبیر: دکتر محمودرضا روزبان
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 109 (آذر 1395)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال