فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه تهران

ردیف ۱۲۱ تا ۱۳۱ از ۱۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه منابع طبیعی ایران 1316-1025 زمستان 1387 دانشگاه تهران
نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 2008-4803 زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه مهندسی صنایع 2423-6896 زمستان 1397 دانشگاه تهران
فصلنامه نشرفن مهر و آبان 1389 دانشگاه تهران
نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 2538_5240 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 2382-9575 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه هنرهای تجسمی 2228-6039 بهار 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه هنرهای زیبا 1025-9570 بهار 1388 دانشگاه تهران
فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی 2228-6020 تابستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی 2228-6012 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 2322-2883 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
|
  • دوماهنامه فنی, مهندسی به زبان فارسی، انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
    مدیر مسئول: دکتر محمود محمدطاهری
    سردبیر: مهندس آیدین ختلان
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (مهر و آبان 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال