به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۱۹۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه زبان شناخت 2099-8002 بهار و تابستان 1402 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله زبان شناسی 0259-9082 اسفند 1391 مرکز نشر دانشگاهی
فصلنامه زبان شناسی اجتماعی 2538-3515 زمستان 1401 دانشگاه پیام نور
مجله زبان شناسی گویش های ایرانی 2538-3574 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه شیراز
نشریه زبان فارسی و گویش های ایرانی پاییز و زمستان 1401 دانشگاه گیلان
نشریه زبان و ادب فارسی 2251-7979 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه تبریز
نشریه زبان و ادب فارسی 2008-899x بهار 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مجله زبان و ادبیات فارسی 2476-6925 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه خوارزمی
مجله زبان و ادبیات فارسی 1735-8000 بهار 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نشریه زبان و زبان شناسی 2322-3847 بهار و تابستان 1401 انجمن زبان شناسی ایران
نشریه زبان و فرهنگ ملل 2645-7210 بهار و تابستان 1401 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه زبان کاوی کاربردی 2980-9304 تابستان 1402 موسسه غیر تجاری بنیان پویا پژوه اندیشه
مجله زبانشناسی و گویش های خراسان 2008-7233 بهار و تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه زیبایی شناسی ادبی 1735-837X بهار 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 2008-2789 شهریور 1402 امید مجد
فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب) 2008-8183 بهار 1402 دانشگاه شیراز
نشریه عرفان پژوهی در ادبیات 2821-0743 بهار و تابستان 1401 دانشگاه علامه طباطبائی
مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 2008-7195 بهار 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
نشریه علامه 1735-9872 بهار 1399 دانشگاه تبریز
نشریه علم زبان 2423-7728 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه علامه طباطبائی
|
 • pISSN: 1735-9872
  دوفصلنامه علمی و تخصصی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر ابراهیم اقبالی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (بهار 1399)
 • pISSN: 2423-7728 eISSN: 2538-2551
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی
  مدیر مسئول: دکتر رضامراد صحرایی
  سردبیر: دکتر سید محمد دبیرمقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1401)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال