فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۱۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس تابستان 1400 پلیس بین الملل ناجا
فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم 2008-0042 زمستان 1399 پلیس پیشگیری ناجا
نشریه مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی 2322-3367 زمستان 1398 موسسه آموزش عالی سبز
فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران 2252-0686 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه مطالعات جامعه شناختی 1010-2809 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان 2645-5498 Winter 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری 3273-2345 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
نشریه مطالعات جمعیتی 2676-5306 بهار و تابستان 1399 موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
نشریه مطالعات جنسیت و خانواده 2538-1938 بهار و تابستان 1399 پژوهشکده زن و خانواده
فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی اردیبهشت 1400 جواد وندنوروز
مجله مطالعات دینی رسانه 2645-7695 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه مطالعات راهبردی زنان 2008-2827 پاییز 1399 شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی 2538-5038 پاییز 1399 مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
نشریه مطالعات رسانه ای 2008-9619 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه مطالعات رسانه های نوین 2538-2209 بهار 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی 2588-3917 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه مطالعات زن و خانواده 2345-2692 تابستان 1399 دانشگاه الزهرا
مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران 2008-1480 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات 2008-8760 زمستان 1399 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان 1735-8256 پاییز 1399 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال