فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۲۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری 2322-4347 بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه پدافند غیر عامل و امنیت 1735-8671 بهار 1398 دانشکده علوم و فنون فارابی
فصلنامه پدافند غیرعامل تابستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
مجله پردازش سیگنال پیشرفته پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تبریز
فصلنامه پردازش علائم و داده ها 2538-4201 1399 پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی
نشریه پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی 2676-7317 بهار و تابستان 1399 دانشکده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری
مجله پژوهش نفت 2345-2900 مرداد و شهریور 1399 پژوهشگاه صنعت نفت
نشریه پژوهش های تجربی در مهندسی عمران 2345-5292 بهار و تابستان 1396 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت 2717-1361 تابستان 1399 دکتر حسین عزیزی نژاد
ماهنامه پژوهش های نوین علوم مهندسی 2538-3809 تابستان 1399 دکتر امیرحسین یوسفی
فصلنامه پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع زمستان 1398 گلناز سادات صباغیان
نشریه پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر 2588-5316 بهار 1399 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه پژوهش و توسعه فناوری 1392 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 تابستان 1399 انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران
پژوهشنامه حمل و نقل 1735-3459 پاییز 1399 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پژوهشنامه ریخته گری 2588-5367 پاییز 1398 انجمن علمی ریخته گری ایران
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله 1735-1677 زمستان 1396 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع 2717-1353 تابستان 1399 دکتر حسین عزیزی نژاد
دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 2345-2269 بهار و تابستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
نشریه تابش و فناوری هسته ای 2423-6616 زمستان 1396 دانشگاه گیلان
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال