فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۸۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه بهداشت روان و جامعه 2800-1735 تابستان 1399 دکتر رضا رستمی
ماهنامه بهداشت زنان بهار 1394 دکتر الف نجم الهدی
دو فصلنامه بهساز انرژی پاییز و زمستان 1385 مهندس محمدعلی شریعتمداری
بهسامان مرداد 1381 سازمان بهره وری انرژی ایران
فصلنامه بهورز 1735-8558 زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ماهنامه بهکام 1681-8970 خرداد 1389 موسسه فرهنگی هنری سرواد
ماهنامه بورس مهر و آبان 1399 بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)
ماهنامه بورس کالا اسفند 1392
فصلنامه بوم 2345-4857 بهار و تابستان 1396 امیر حمزه ثقفی
فصلنامه تخصصی آسیا 0387-1735 بهار و تابستان 1387 شرکت سهامی بیمه آسیا
نشریه بیمه گر دی و بهمن 1398 رضا رستم وندی
فصلنامه بیمه و توسعه پاییز 1388 سعید جلیلوند
ماهنامه بین المللی مهندسی حفاظت از حریق شهریور 1399 احمد غلامیان میراب
فصلنامه بینات 1735-2703 پاییز و زمستان 1399 موسسه معارف اسلامی امام رضا
نشریه پادیر شهریور 1394 مهندس رضا سرهادی
ماهنامه پاسدار اسلام آذر 1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
دو ماهنامه پایش سبک زندگی 4362-2423 پاییز و زمستان 1398 موسسه فرهنگی، هنری دین و معنویت آل یاسین
دو ماهنامه پرتو بصیر مرداد و شهریور 1399 مرکز چشم پزشکی بصیر
ماهنامه پردازش آبان و آذر 1399 فاطمه کاظمی
ماهنامه پردازشگر 0182-1735 فروردین و اردیبهشت 1398 محمدنصیر فرهمند
|
 • pISSN: 1735-8558
  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسن خدایی
  سردبیر: دکتر سید کاظم فرهمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 107 (زمستان 1399)
 • pISSN: 1681-8970
  ماهنامه تخصصی صنایع غذایی ایران به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری سرواد
  مدیر مسئول: ناهید ایمانی تهرانی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130 (خرداد 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال