فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۱۴۱ تا ۱۶۰ از ۴۷۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده 2676-5845 پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه پژوهش های اسلامی زن و خانواده بهار و تابستان 1399 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
فصلنامه پژوهش های اصولی زمستان 1399 آیت الله دکتر صادق آملی لاریجانی
فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی 1735-9367 زمستان 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
مجله پژوهش های اعتقادی کلامی 1735-9899 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
نشریه پژوهش های اقتصاد صنعتی 2676-7074 پاییز 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران 1726-0728 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه پژوهش های اقلیم شناسی 2228-5040 زمستان 1399 پژوهشکده اقلیم شناسی
مجله پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده 2322-4274 بهار و تابستان 1400 دانشگاه علوم انتظامی امین
نشریه پژوهش های انسان شناسی ایران 2251-8193 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی 322-2573 زمستان 1399 دانشگاه معارف اسلامی
نشریه پژوهش های ایران شناختی پاییز و زمستان 1388 مرکز نشر دانشگاهی
نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران 2345-5225 زمستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه پژوهش های بالینی دام های بزرگ 1735-9783 بهار 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
نشریه پژوهش های بذر ایران 2383-1251 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه یاسوج
مجله پژوهش های برنامه درسی 2251-6794 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شیراز
مجله پژوهش های بوم شناسی شهری 2538-3930 بهار و تابستان 1399 دانشگاه پیام نور
نشریه پژوهش های بیمه ای 2538-6204 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه پژوهش های بین رشته ای ادبی 2676-6566 بهار و تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله پژوهش های پنبه ایران 2345-5306 بهار و تابستان 1399 موسسه تحقیقات پنبه ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال