به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱۴۱ تا ۱۶۰ از ۲۶۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه انسان و محیط زیست 1562-5532 زمستان 1402 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز 2538-1652 تیر 1402 شرکت ملی نفت ایران
نشریه اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی 2322-3235 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
فصلنامه ایمنی زیستی زمستان 1401 انجمن ایمنی زیستی ایران
نشریه بررسی های آمار رسمی ایران 2008-5214 پاییز و زمستان 1399 پژوهشکده آمار
مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 1726-3689 پاییز 1402 انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
نشریه به سوی علوم ریاضی بهار و تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه بوم شناسی آبزیان 2751-2322 زمستان 1402 دانشگاه هرمزگان
مجله بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Winter 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه پایداری، توسعه و محیط زیست 2423-3846 زمستان 1402 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
نشریه پترولوژی 2228-5210 پاییز 1402 دانشگاه اصفهان
نشریه پژوهش در آموزش زیست شناسی 2717-2252 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه فرهنگیان
نشریه پژوهش در آموزش شیمی 3041-9271 بهار 1403 دانشگاه فرهنگیان
نشریه پژوهش در متابولیت های گیاهی زمستان 1401 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای 2322-231X زمستان 1402 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله پژوهش فیزیک ایران 1682-6957 پاییز 1402 انجمن فیزیک ایران
فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 2008-7888 پاییز 1402 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های دانش زمین 2008-8299 بهار 1403 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی 2476-5007 پاییز 1401 دانشگاه صنعتی شاهرود
مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 2383-2738 زمستان 1402 انجمن زیست شناسی ایران
|
 • pISSN: 2228-5210 eISSN: 2322-2182
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سید محسن طباطبایی منش
  سردبیر: دکتر قدرت ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (پاییز 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال