فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۱۴۱ تا ۱۶۰ از ۲۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله تحقیق و توسعه مواد پرانرژی 2774-0006 تابستان 1398 پژوهشگاه مواد و انرژی
مجله تحقیقات بتن ایران 2008-4242 زمستان 1398 دانشگاه گیلان
مجله تحقیقات منابع آب ایران 1735-2347 بهار 1399 انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
فصلنامه تحقیقات موتور 1735-5214 تابستان 1399 انجمن علمی موتور ایران
نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات 2538-5097 زمستان 1398 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
مجله توسعه تکنولوژی صنعتی 2676-5403 تابستان 1399 پژوهشکده توسعه تکنولوژی
فصلنامه جاده 1735-062x تابستان 1399 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دو فصلنامه دانش و فناوری هوافضا 2322-1070 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران 0803-1026 اسفند 1388 دانشگاه تهران
دوفصلنامه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی 3080-1028 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه دریا فنون 2423-6853 بهار 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
فصلنامه دنیای مواد 2008-3238 زمستان 1390 و بهار 1391 دانشگاه علم و صنعت ایران
فصلنامه رادار 2345-4024 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
مجله رایانش نرم و فناوری اطلاعات 2383-1006 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 تابستان 1399 جهاد دانشگاهی
ماهنامه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز تیر 1399 دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
نشریه روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن 2251-6565 بهار 1399 دانشگاه یزد
نشریه روش های عددی در مهندسی 2228- 7698 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق 2322-3871 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مجله رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی 2645-5439 تابستان 1399 موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون
|
 • pISSN: 1735-5214
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی موتور ایران
  مدیر مسئول: مهندس سید مصطفی میرسلیم
  سردبیر: دکتر سید حسین منصوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 59 (تابستان 1399)
 • pISSN: 1735-062x
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  مدیر مسئول: دکتر محمود صفارزاده
  سردبیر: دکتر محمد شکرچی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 103 (تابستان 1399)
 • pISSN: 1735-5486 eISSN: 1735-5664
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: مهندس حبیب الله اصغری
  سردبیر: دکتر جعفر توفیقی داریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (تابستان 1399)
 • ماهنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
  صاحب امتیاز: دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
  مدیر مسئول: سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
  سردبیر: مهندس سید محمدرضا حسینی علی آباد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (تیر 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال