فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۱۴۱ تا ۱۶۰ از ۲۷۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات 2538-5097 زمستان 1398 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
مجله توسعه تکنولوژی صنعتی 2676-5403 زمستان 1398 پژوهشکده توسعه تکنولوژی
فصلنامه جاده 1735-062x بهار 1399 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دو فصلنامه دانش و فناوری هوافضا 2322-1070 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران 0803-1026 اسفند 1388 دانشگاه تهران
دوفصلنامه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی 3080-1028 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه دریا فنون 2423-6853 زمستان 1398 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
فصلنامه دنیای مواد 2008-3238 زمستان 1390 و بهار 1391 دانشگاه علم و صنعت ایران
فصلنامه رادار 2345-4024 بهار و تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
مجله رایانش نرم و فناوری اطلاعات 2383-1006 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 بهار 1399 جهاد دانشگاهی
نشریه روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن 2251-6565 زمستان 1398 دانشگاه یزد
نشریه روش های عددی در مهندسی 2228- 7698 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق 2322-3871 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مجله رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی 2645-5439 بهار 1399 موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون
فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران 2588-6886 پاییز 1398 دکتر روزبه دبیری
فصلنامه ریخته گری 1028-3897 پاییز و زمستان 1398 جامعه ریخته گران ایران
نشریه زمین شناسی مهندسی ایران 2228-5245 زمستان 1398 انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
فصلنامه زنگ بهار 1398 انجمن خوردگی ایران
دو فصلنامه سازه و فولاد 1735-515x بهار 1399 انجمن سازه های فولادی ایران
|
 • pISSN: 1735-062x
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  مدیر مسئول: دکتر محمود صفارزاده
  سردبیر: دکتر محمد شکرچی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 102 (بهار 1399)
 • pISSN: 1735-5486 eISSN: 1735-5664
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: مهندس حبیب الله اصغری
  سردبیر: دکتر جعفر توفیقی داریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (بهار 1399)
 • فصلنامه علمی, آموزشی و ترویجی انجمن خوردگی ایران
  صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
  سردبیر: مهندس احمدرضا بحرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نوزدهم شماره 76 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال