فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۱۴۱ تا ۱۶۰ از ۲۶۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
رادار 2345-4024 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
رایانش نرم و فناوری اطلاعات 2383-1006 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشد فناوری 1735-5486 تابستان 1398 جهاد دانشگاهی
روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن 2251-6565 پاییز 1398 دانشگاه یزد
روش های عددی در مهندسی 2228- 7698 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
روشهای هوشمند در صنعت برق 2322-3871 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی 2645-5439 تابستان 1398 موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون
رویکردهای نوین در مهندسی عمران 2588-6886 تابستان 1398 دکتر روزبه دبیری
ریخته گری 1028-3897 تابستان 1398 جامعه ریخته گران ایران
زمین شناسی مهندسی ایران 2228-5245 تابستان 1398 انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
سازه و فولاد 1735-515x پاییز و زمستان 1398 انجمن سازه های فولادی ایران
سامانه های غیر خطی در مهندسی برق 2322-3146 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه صنعتی سهند
سد و نیروگاه برق آبی ایران 2322-5882 تابستان 1398 انجمن برق آبی ایران
سرامیک ایران 1735-3351 تابستان 1398 انجمن سرامیک ایران
سوخت و احتراق 2008-3629 تابستان 1398 انجمن سوخت و احتراق ایران
سیستم های هوشمند در مهندسی برق 2251-6530 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
شریف 7167-1028 بهمن و اسفند 1388 دانشگاه صنعتی شریف
صنایع 1560-5221 تابستان 1392 دانشگاه صنعتی شریف
صنایع الکترونیک 1683-0857 زمستان 1397 صنایع الکترونیک ایران
صنعت لاستیک ایران 1563-0633 بهار 1398 شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
|
 • pISSN: 1735-5486 eISSN: 1735-5664
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: مهندس حبیب الله اصغری
  سردبیر: دکتر جعفر توفیقی داریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 59 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-515x
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن سازه های فولادی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مجید صادق آذر
  سردبیر: دکتر فرهاد دانشجو
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 26 (پاییز و زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-3351
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن سرامیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود محبی
  سردبیر: دکتر اسماعیل صلاحی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (تابستان 1398)
 • pISSN: 7167-1028
  دوماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
  سردبیر: دکتر ابوالحسن وفائی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهمن و اسفند 1388)
 • pISSN: 1560-5221
  فصلنامه فنی, مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر رسول حجی
  سردبیر: هما عاطف یکتا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (تابستان 1392)
 • pISSN: 1563-0633
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سعید تقوایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 93 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال