به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۱۴۱ تا ۱۶۰ از ۵۸۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Focus on Science 2423-8198 May 2018
Food and Health 2645-5560 Summer 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Food Biosciences and Technology 2228-7086 Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Food Quality and Hazards Control 2345-685x Mar 2024 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Food Safety and Hygiene Autumn 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Frontiers in Biomedical Technologies 2345-5837 Spring 2024 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Frontiers in Dentistry 2008-2185 Mar 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Frontiers in Emergency Medicine 2717-3593 Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Frontiers in Health Informatics 2676-7104 2024 دکتر مصطفی لنگری زاده
Future Natural Products 2783-4662 Winter-Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Future of Medical Education Journal 2251-8347 Dec 2023 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal 2008-2258 Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Gene, Cell and Tissue 2345-6841 Jan 2024 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Genetics in the Third Millennium 1728-6182 Autumn 2016 انجمن علمی نوروژنتیک ایران
Govaresh 1560-7186 Winter 2024زمستان 1402 انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
Health and Development Journal 2783-2821 Winter 2023 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Health and Medical Research Journal 2821-1545 Oct 2022 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
Health Education and Health Promotion 2588-5715 Summer 2023 دانشگاه تربیت مدرس
Health in Emergencies and Disasters Quarterly 2345-4210 Spring 2024 دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Journal of Health Literacy 2476-4827 Spring 2024 انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
|
 • pISSN: 2645-5560
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: پیمان مهستی شتربانی
  سردبیر: دکتر افشین آخوندزاده بستی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2023)
 • pISSN: 2345-6841 eISSN: 2345-6833
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر سعیده سلیمی
  سردبیر: دکتر زهرا حیدری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Jan 2024)
 • eISSN: 2783-2821
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر محمدمهدی فداکار
  سردبیر: دکتر نرگس خانجانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (Winter 2023)
 • eISSN: 2821-1545
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
  مدیر مسئول: دکتر نبی جمعه زاده
  سردبیر: دکتر شکرالله سلمان زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Oct 2022)
 • eISSN: 2476-4827
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد واحدیان شاهرودی
  سردبیر: دکتر نوشین پیمان
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، Spring 2024)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال