فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات عمومی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۰۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه گفتگو خرداد 1399 مراد ثقفی
دو ماهنامه گیله وا 1023-8735 مرداد 1399 محمد تقی پوراحمد جکتاجی
ماهنامه ماما 2252-0295 اردیبهشت 1392 پگاه عبادی
مجله مشاور خانواده بهمن 1392 موسسه سیمای سروش پارسیان
نشریه مشق تندرستی آذر 1397 دکتر ابوطالب صارمی
مجله ملیکا فروردین 1398 موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
ماهنامه مهاباد دی و بهمن 1396 احمد بحری
فصلنامه میثاق با کوثر پاییز 1397 موسسه خیریه الزهرا
مجله نازلی بالا تیر و مرداد 1397 سید احمد باقرزاده ارجمندی
نشریه ندای قلم دی 1399 حامد کاظم زاده خویی
ماهنامه نسیم بیداری اردیبهشت 1399 دکتر سید محمدمهدی طباطبایی
فصلنامه نگاه نافذ بهار و تابستان 1396 انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب
ماهنامه نوآور 1735-2673 آذر و دی 1399 شیوا شبیری
ماهنامه نی نی تیر 1397 شهرام ایمانی
هفته نامه هفت روز کشاورزان چهارشنبه پانزدهم دی 1389 مهندس داوود رویتوند غیاثوند
فصلنامه هماوندی 2383-3319 زمستان 1393 دکتر علی حیدری
ماهنامه کتابستان اسفند 1398 مهندس محمدرضا جمشیدی
فصلنامه کتابهای اسلامی 1682-2757 بهار و تابستان1393 موسسه اطلاع رسانی اسلامی مرجع
ماهنامه کودک سالم اردیبهشت 1399 موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
فصلنامه کوه 1027-104X بهار 1399 دکتر حسن صالحی مقدم
|
 • ماهنامه فرهنگی و اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی، آذری، ترکی استانبولی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حامد کاظم زاده خویی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23 (دی 1399)
 • pISSN: 1027-104X
  فصلنامه تحلیلی و آموزشی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر حسن صالحی مقدم
  سردبیر: شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 96 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال