فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی

ردیف ۱۶۱ تا ۱۸۰ از ۱۱۳۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
برخط دانش روان شناختی اسفند 1391 دانشگاه بیرجند
بررسی های حقوق بین الملل بهار 1391 دانشگاه پیام نور
بررسی های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی) بهار و تابستان 1392 سازمان تعزیرات حکومتی
بررسی های نوین تاریخی بهار و تابستان 1397 دکتر علیمحمد طرفداری
برزگر مرداد 1398 مهندس محمدرضا جمشیدی
برق 1477-1561 بهار 1382 وزارت نیرو
برق شریف 5574-1608 پاییز 1382 دانشگاه صنعتی شریف
برق و روشنایی مرداد 1398 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
برق و قدرت 1735-5648 تیر 1394 مهندس محمدحسین دهقان
برگ فرهنگ بهار 1385 دانشگاه تهران
برگ هنر بهار 1398 اقبال معتضدی
برنایان زمستان 1389 و بهار 1390
برهان اندیشه شهریور 1396 سیدامیرعلی ناقدی
بزرگراه رایانه اسفند 1396 سیدمحمد رضایی ناظمی
بسپار 1563-1737 تیر 1398 مهندس تبسم علیزاد منیر
بسپار (علوم و صنایع پلیمر) 1563-1737 مرداد 1398 مهندس تبسم علیزاد منیر
بشارت 1735-2681 خرداد الی شهریور 1396 موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع)
بندر و دریا 1023-5957 مرداد 1398 سازمان بنادر و دریانوردی
به هنگام بهار 1398 علی شریفی قزوینی
بهائی شناسی بهار 1398 دکتر عبدالحسین فخاری
|
 • ماهنامه کشاورزی, دامپروری
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: مهندس محمدرضا جمشیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1145 (مرداد 1398)
 • pISSN: 5574-1608
  فصلنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: کسری برکشلی
  سردبیر: علی کافی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (پاییز 1382)
 • ماهنامه تاسیسات روشنایی, نورپردازی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 92 (مرداد 1398)
 • دوماهنامه فرهنگی, هنری و ادبی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: اقبال معتضدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (بهار 1398)
 • ماهنامه علمی, فنی (تخصصی کامپیوتر)
  صاحب امتیاز: سیدمحمد رضایی ناظمی
  مدیر مسئول: مرتضی رضایی ناظمی
  سردبیر: شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 215 (اسفند 1396)
 • pISSN: 1563-1737
  دوماهنامه علوم و صنایع رنگ و رزین و چسب به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس تبسم علیزاد منیر
  سردبیر: دکتر سعید رستگار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 201 (تیر 1398)
 • pISSN: 1735-2681
  دوماهنامه نشریه قرآنی ویژه جوانان
  صاحب امتیاز: موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع)
  مدیر مسئول: محمد عبداللهیان
  سردبیر: زکیه عبداللهیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 119-120 (خرداد الی شهریور 1396)
 • pISSN: 1023-5957
  ماهنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان بنادر و دریانوردی
  مدیر مسئول و سردبیر: محمد ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 268 (مرداد 1398)
 • فصلنامه علمی - تخصصی دریایی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: علی شریفی قزوینی
  مدیر مسئول: ملک رضا ملک پور قربانی
  سردبیر: دکتر سعید کاظمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 40 (بهار 1398)
 • فصلنامه فرهنگی, اجتماعی در نقد بهائیت
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر عبدالحسین فخاری
  سردبیر: دکتر مهدی حبیبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال