فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی

ردیف ۱۶۱ تا ۱۸۰ از ۱۰۷۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
برنایان زمستان 1389 و بهار 1390
برهان اندیشه آبان 1398 سیدامیرعلی ناقدی
بزرگراه رایانه اسفند 1396 سیدمحمد رضایی ناظمی
بسپار (علوم و صنایع پلیمر) 1563-1737 بهمن 1398 مهندس تبسم علیزاد منیر
بسپار (علوم و صنایع پوشرنگ) 1563-1737 شهریور 1398 مهندس تبسم علیزاد منیر
بشارت 1735-2681 خرداد الی شهریور 1396 موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع)
بندر و دریا 1023-5957 بهمن 1398 سازمان بنادر و دریانوردی
به هنگام پاییز 1398 علی شریفی قزوینی
بهائی شناسی پاییز 1398 دکتر عبدالحسین فخاری
بهداشت پوست و مو پاییز 1389 دکتر پرویز طوسی
بهداشت جهان 0252-5365 تابستان 1389 مرکز نشر دانشگاهی
بهداشت خانواده 0252-5356 پاییز 1398 انجمن سلامت خانواده ایران
بهداشت روان 8167-1735 بهار 1398 دکتر حسین عسگری
بهداشت روان و جامعه 2800-1735 1398 رضا رستمی
بهداشت زنان بهار 1394 دکتر الف. نجم الهدی
بهساز انرژی پاییز و زمستان 1385 مهندس محمدعلی شریعتمداری
بهسامان مرداد 1381 سازمان بهره وری انرژی ایران
بهورز 1735-8558 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بهکام 1681-8970 خرداد 1389 موسسه فرهنگی هنری سرواد
بورس مهر و آبان 1398 بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)
|
 • ماهنامه علمی, فنی (تخصصی کامپیوتر)
  صاحب امتیاز: سیدمحمد رضایی ناظمی
  مدیر مسئول: مرتضی رضایی ناظمی
  سردبیر: شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 215 (اسفند 1396)
 • pISSN: 1735-2681
  دوماهنامه نشریه قرآنی ویژه جوانان
  صاحب امتیاز: موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع)
  مدیر مسئول: محمد عبداللهیان
  سردبیر: زکیه عبداللهیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 119-120 (خرداد الی شهریور 1396)
 • pISSN: 1023-5957
  ماهنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان بنادر و دریانوردی
  مدیر مسئول و سردبیر: محمد ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 273 (بهمن 1398)
 • فصلنامه علمی - تخصصی دریایی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: علی شریفی قزوینی
  مدیر مسئول: ملک رضا ملک پور قربانی
  سردبیر: دکتر سعید کاظمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 42 (پاییز 1398)
 • فصلنامه فرهنگی, اجتماعی در نقد بهائیت
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر عبدالحسین فخاری
  سردبیر: دکتر مهدی حبیبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (پاییز 1398)
 • pISSN: 0252-5356
  فصلنامه بهداشت خانواده
  صاحب امتیاز: انجمن سلامت خانواده ایران
  مدیر مسئول: دکتر صفیه شهریاری افشار
  سردبیر: حمیدرضا افسری ممقانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (پاییز 1398)
 • pISSN: 8167-1735
  فصلنامه آموزشی, روانپزشکی, روانشناسی, اجتماعی, تربیتی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر حسین عسگری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 66 (بهار 1398)
 • ماهنامه پزشکی, آموزشی, پژوهشی
  صاحب امتیاز: دکتر الف. نجم الهدی
  مدیر مسئول: دکتر المیرا نیک خلق
  سردبیر: فهیمه مزینانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (بهار 1394)
 • pISSN: 1735-8558
  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسن خدایی
  سردبیر: دکتر سیدکاظم فرهمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 103 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1681-8970
  ماهنامه تخصصی صنایع غذایی ایران به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری سرواد
  مدیر مسئول: ناهید ایمانی تهرانی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130 (خرداد 1389)
 • ماهنامه اقتصادی, مالی
  صاحب امتیاز: بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)
  مدیر مسئول: الله وردی رجایی سلماسی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 171 (پیاپی 172، مهر و آبان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال