به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۱۶۱ تا ۱۸۰ از ۱۹۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله مطالعات زبان فرانسه 2008-6571 Autumn-Winter 2022 دانشگاه اصفهان
نشریه مطالعات زبان و ادبیات عربی بهار و تابستان 1401 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه مطالعات زبان و ادبیات غنایی 2717-0896 زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نشریه مطالعات زبان و ادبیات فرانسه 2228-7957 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه 2228-5202 تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران 2345-2579 تابستان 1402 دانشگاه رازی کرمانشاه
نشریه مطالعات زبانی بلاغی 2008-9570 بهار 1402 دانشگاه سمنان
نشریه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم بهار و تابستان 1402 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
نشریه مطالعات شبه قاره 2008-5710 بهار و تابستان 1402 دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشریه مطالعات شهریار پژوهی شهریور 1400 جواد وندنوروز
نشریه مطالعات میان رشته ای در زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل
نشریه مطالعات میان رشته ای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
نشریه مطالعات نظریه و انواع ادبی 2476-6577 زمستان 1396 دانشگاه حکیم سبزواری
نشریه مطالعات نقد ادبی 2383-210X پاییز و زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه مطالعات نقد زبانی و ادبی 2676-4199 زمستان 1401 مرتضی پرویزی
مجله مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان 1342-1680 زمستان 1386 دانشگاه اصفهان
مجله مطالعات و تحقیقات ادبی 1735-9732 زمستان 1400 دانشگاه خوارزمی
فصلنامه مولوی پژوهی 2383-2401 پاییز و زمستان 1391 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نامه فرهنگستان 1025-0832 تابستان 1401 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نشریه نثر پژوهی ادب فارسی 1727-2106 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه شهید باهنر کرمان
|

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال