فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱۶۱ تا ۱۷۰ از ۱۷۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نانو مقیاس 2423-5628 پاییز 1398 انجمن نانو فناوری ایران
نشاء علم 8003-539x خرداد 1398 بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
نمک بهار 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نیوار 1735-0565 بهار و تابستان 1398 سازمان هواشناسی کشور
هیدروفیزیک 2476-7131 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کاربرد شیمی در محیط زیست 768-2228 زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
کواترنری ایران 2423-7108 زمستان 1397 انجمن کواترنری ایران
یافته های نوین در زمین شناسی بهار و تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
یافته های نوین در علوم زیستی 2423-6330 پاییز 1398 دانشگاه خوارزمی
یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 2228-5873 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
|
 • pISSN: 2423-5628
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن نانو فناوری ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی ایرانمنش
  سردبیر: دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 8003-539x
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
  مدیر مسئول: عباسعلی زالی
  سردبیر: پروفسور علی اکبر موسوی موحدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (خرداد 1398)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
  مدیر مسئول: دکتر فرزانه افشار
  سردبیر: دکتر سیدحمید وزیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 4 (بهار 1391)
 • pISSN: 1735-0565 eISSN: 2645-3347
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان هواشناسی کشور
  مدیر مسئول: دکتر داوود پرهیزکار
  سردبیر: دکتر مجید آزادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104-105 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2423-7108
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن کواترنری ایران
  مدیر مسئول: فریبرز قریب
  سردبیر: دکتر قاسم عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال