به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱۶۱ تا ۱۸۰ از ۲۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه پژوهش های شیمی 2717-1442 بهار و تابستان 1401 انجمن شیمی ایران
نشریه پژوهش های شیمیایی و نانو مواد 2980-8928 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات 5764-2676 آبان 1402 دکتر حسین عزیزی نژاد
مجله پژوهش های نوین در ریاضی 2588-588X خرداد و تیر 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار 2717-2570 زمستان 1401 دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
نشریه پژوهش های نوین فیزیک 2588-493X پاییز و زمستان 1400 دانشگاه خوارزمی
نشریه پژوهش هایی در کشت سلول و بافت کاریوتیک 2783-2376 بهار 1401 انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران
مجله پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 بهار و تابستان 1402 جهاد دانشگاهی
پژوهشنامه آفریقا پاییز 1388 دانشگاه تربیت مدرس
مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 2383-2614 تابستان 1402 انجمن زیست شناسی ایران
نشریه پژوهشهای ریاضی 2588-2546 بهار 1402 دانشگاه خوارزمی
مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 2383-2592 تابستان 1402 انجمن زیست شناسی ایران
مجله پژوهشهای محیط زیست 2008-9597 بهار و تابستان 1402 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) سال1387 دانشگاه اصفهان
فصلنامه تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی 2228-5458 تابستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک 2008-8906 زمستان 1401 دانشگاه اصفهان
مجله تحقیقات جنگل های زاگرس پاییز و زمستان 1395 دانشگاه یاسوج
نشریه تحقیقات کاربردی در شیمی تابستان 1401 نگین شیخی
فصلنامه تغذیه آبزیان 2980-8499 بهار 1402 دانشگاه گیلان
نشریه تنوع زیستی و رده بندی جانوران 2820-994X شهریور 1401 دانشگاه رازی کرمانشاه
|

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال