به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱۶۱ تا ۱۸۰ از ۲۶۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه پژوهش های شیمی 2717-1442 پاییز و زمستان 1401 انجمن شیمی ایران
نشریه پژوهش های شیمیایی و نانو مواد 2980-8928 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات 5764-2676 اسفند 1402 دکتر حسین عزیزی نژاد
نشریه پژوهش های نوین در ارزیابی عملکرد 2821-1960 تابستان 1402 موسسه آموزش عالی آیندگان
مجله پژوهش های نوین در ریاضی 2588-588X خرداد و تیر 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار 2717-2570 زمستان 1401 دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
نشریه پژوهش های نوین فیزیک 2588-493X پاییز و زمستان 1400 دانشگاه خوارزمی
نشریه پژوهش های کاربردی در شیمی 1735-9937 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
نشریه پژوهش های کشاورزی و محیط زیست پایدار 1929-2981 تابستان 1402 مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
نشریه پژوهش هایی در کشت سلول و بافت کاریوتیک 2783-2376 بهار 1401 انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران
مجله پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 بهار و تابستان 1402 جهاد دانشگاهی
پژوهشنامه آفریقا پاییز 1388 دانشگاه تربیت مدرس
مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 2383-2614 زمستان 1402 انجمن زیست شناسی ایران
نشریه پژوهشهای ریاضی 2588-2546 زمستان 1402 دانشگاه خوارزمی
مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 2383-2592 زمستان 1402 انجمن زیست شناسی ایران
مجله پژوهشهای محیط زیست 2008-9597 پاییز و زمستان 1402 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) سال1387 دانشگاه اصفهان
نشریه پلاسما و نشانگرهای زیستی 1735-9880 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
فصلنامه تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی 2228-5458 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک 2008-8906 تابستان 1402 دانشگاه اصفهان
|

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال