فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی

ردیف ۱۶۱ تا ۱۸۰ از ۸۸۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژواک هنر تیر 1398 بهرام عرب وند
پژوهش نامه فقهی پاییز 1390 مجتمع آموزش عالی فقه
پژوهش های تاریخی بهار تا زمستان1379 ابوالفضل نبئی
پژوهش هنر 2345-5691 بهار 1394 دکتر بهنام زنگی
پژوهش و حوزه پاییز 1390 مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
پژوهش یار 1735-0476 تابستان 1390 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان 668X-1605 پاییز 1386 دکتر مهدی حجوانی
پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان 2251-8703 1392 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه فرهنگستان هنر 1735-7896 پاییز 1388 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
پلاک هشت زمستان 1391 بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
پمپ پاییز و زمستان 1396 شرکت صنایع پمپ ایران (سهامی خاص)
پنجره پاییز 1396 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
پوست و مو مرداد و شهریور 1389 مهندس محمودرضا موثقی
پوشاک ایران بهمن و اسفند 1384 مهندس رضا ایلاقی حسینی
پیام بهار 1393 دانشگاه تبریز
پیام آبادگران شهریور 1398 سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
پیام آزمایشگاه 1735-4439 اردیبهشت و خرداد 1397 دکتر محمدابراهیم ابراهیم زاده
پیام آلکان 2588-3585 بهار و تابستان 1398 محمدحسین محمدی
پیام المپیک شهریور 1384 بهرام افشارزاده
پیام ام اس مهر و آبان 1398 انجمن ام اس ایران
|
 • ماهنامه فرهنگی, هنری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بهرام عرب وند
  سردبیر: امیر طلوع کیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (تیر 1398)
 • فصلنامه فقهی حقوقی
  صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی فقه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام مصطفی محامی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سیدحسن وحدتی شبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (پاییز 1390)
 • pISSN: 2345-5691
  فصلنامه آموزشی, پژوهشی و تحلیلی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر بهنام زنگی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار 1394)
 • pISSN: 1735-0476
  فصلنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  مدیر مسئول: دکتر رضا حسنوی
  سردبیر: دکتر رسول خلیل زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (تابستان 1390)
 • فصلنامه آموزشی, خبری, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
  مدیر مسئول: گلعلی بابایی
  سردبیر: شورای دبیران
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (زمستان 1391)
 • فصلنامه فنی, آموزشی در زمینه طراحی, تولید و بهره برداری انواع پمپ
  صاحب امتیاز: شرکت صنایع پمپ ایران (سهامی خاص)
  مدیر مسئول: دکتر میربیوک احقاقی
  سردبیر: مهندس سیدبهزاد مبین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (پاییز و زمستان 1396)
 • فصلنامه علمی - تخصصی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
  مدیر مسئول: سیدمحمدعلی سبحانی
  سردبیر: امین مقومی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (پاییز 1396)
 • فصلنامه علمی و فنی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: کاظم روفه گری نژاد
  سردبیر: عبدالمجید سجادی نایینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار 1393)
 • دوماهنامه آموزشی, اطلاع رسانی و اجتماعی
  صاحب امتیاز: انجمن ام اس ایران
  مدیر مسئول: دکتر جمشید لطفی
  سردبیر: دکتر هژیر سیکارودی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 89 (مهر و آبان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال