فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی

ردیف ۱۶۱ تا ۱۸۰ از ۸۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پیام بهار 1393 دانشگاه تبریز
ماهنامه پیام آبادگران دی و بهمن 1398 سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
ماهنامه پیام آزمایشگاه 1735-4439 اردیبهشت و خرداد 1397 دکتر محمدابراهیم ابراهیم زاده
فصلنامه پیام آلکان 2588-3585 بهار 1399 محمدحسین محمدی
ماهنامه پیام المپیک شهریور 1384 بهرام افشارزاده
دو ماهنامه پیام ام اس بهمن و اسفند 1398 انجمن ام اس ایران
فصلنامه پیام انجمن داروسازان ایران زمستان 1398 انجمن داروسازان ایران
مجله پیام ایمنی 2008-3971 اردیبهشت 1395 دکتر همایون لاهیجانیان
ماهنامه پیام باروری و ناباروری تیر 1383 جهاد دانشگاهی
نشریه پیام بهران 1394 شرکت نفت بهران (سهامی عام)
دوفصلنامه پیام پیارک پاییز و زمستان 1388 مجمع جهانی راه
فصلنامه پیام چارسو بهار 1397 پژند سلیمانی
فصلنامه پیام خانه تاسیسات یزدا آذر و دی 1392 مهندس رئوف کویلی
فصلنامه پیام دامپزشکان دی و بهمن 1393 دکتر پیام محبی
ماهنامه پیام دریا 1027-1058 مهر و آبان 1398 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه پیام دیابت 1561-1442 تابستان و پاییز 1397 انجمن دیابت ایران
ماهنامه پیام سبز آذر و دی 1393 انجمن مهندسین فضای سبز ایران (ISLAP)
ماهنامه پیام شمنا خرداد 1393 شرکت ملی نفتکش ایران
ماهنامه پیام طب مرداد و شهریور 1385 دکتر سعید سهیلی پور
فصلنامه پیام فولاد 1735-3157 زمستان 1398 انجمن آهن و فولاد ایران
|
 • فصلنامه علمی و فنی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: کاظم روفه گری نژاد
  سردبیر: عبدالمجید سجادی نایینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار 1393)
 • دوماهنامه علمی, فنی, در مورد روغنهای موتور
  صاحب امتیاز: شرکت نفت بهران (سهامی عام)
  مدیر مسئول: اسعد عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 119 (1394)
 • ماهنامه آموزشی, پژوهشی, تحلیلی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین فضای سبز ایران (ISLAP)
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا طاهری
  سردبیر: مهندس محمدجواد رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 118 (آذر و دی 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال