فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی دانشگاه تهران

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه برگ فرهنگ بهار 1385 دانشگاه تهران
مجله کشاورزی دانشگاه تهران 1562-5524 بهار 1388 دانشگاه تهران
دو ماهنامه مدت بهمن و اسفند 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه نشرفن مهر و آبان 1389 دانشگاه تهران
|
  • دوماهنامه فنی, مهندسی به زبان فارسی، انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
    مدیر مسئول: دکتر محمود محمدطاهری
    سردبیر: مهندس آیدین ختلان
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (مهر و آبان 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال