به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه فردوسی مشهد

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance 2588-6142 Spring 2024 دانشگاه فردوسی مشهد
Iranian journal of animal biosystematics 1735-434X Summer-Autumn 2023 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Cell and Molecular Research 2008-9147 Summer and Autumn 2023 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Computer and Knowledge Engineering 5238-5453 Summer-Autumn 2023 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Electrical Systems and Signals 2015 دانشگاه فردوسی مشهد
Iranian Journal of Health And Physical Activity 2008-9503 2014 دانشگاه فردوسی مشهد
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization 2423 -6977 Spring 2024 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Iranian Political Studies 2676-5527 Summer 2018 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Research and Rural Planning ?2783-2791 Autumn 2023 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Systems Thinking in Practice 2821-1669 Mar 2024 دانشگاه فردوسی مشهد
Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 2008-465X Autumn 2023 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه آب و توسعه پایدار 2423-5474 زمستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه آب و خاک 2008-4757 بهمن و اسفند 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه اقتصاد پولی، مالی 2251-8452 بهار و تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای 2251-7790 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی 2008-4722 Winter 2024 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه به سوی علوم ریاضی بهار و تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه بوم شناسی کشاورزی 2008-7713 زمستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل 2322-3472 بهار و تابستان 1403 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت 2251-6360 بهار و تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
|

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال