فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات جامعه المصطفی العالمیه

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Pure Life 2676-7619 پاییز 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه آفاق مهر 1735-0379 تابستان و پاییز 1396 جامعه المصطفی العالمیه
مجله اندیشه مذاهب اسلامی پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده 2538-6190 زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی بهار و تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
مجله پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده 2676-5845 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مجله پژوهش های روان شناسی اسلامی پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
فصلنامه پژوهش های منطقه ای زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی بهار و تابستان 1394 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی 1735-0360 پاییز و زمستان 1396 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهشنامه کلام بهار و تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
مجله پژوهشهای فقهی زنان و خانواده بهار و تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
تاریخنامه اسلام بهار و تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه دانش پژوهی تامل پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
مجله تحقیقات قرآنی و حدیثی پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مجله جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین الملل بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه زبان و فرهنگ ملل 2645-7210 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مجله سخن تاریخ 2383-1944 بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه سیره و سخن اهل بیت پاییز و زمستان 1395 جامعه المصطفی العالمیه
مجله قرآن پژوهی خاورشناسان (قرآن و مستشرقان) 2322-5084 بهار و تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
|
 • eISSN: 2676-7619
  فصلنامه مطالعات اسلامی در حوزه دین و زندگی به زبان فارسی - عربی - فرانسه
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید مهدی حسینی
  سردبیر: دکتر سید اباذر هاشمی هریکندیی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23 (پاییز 1399)
 • pISSN: 2383-1944
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
  سردبیر: دکتر نعمت الله صفری فروشانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال