فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۳۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance 2588-6142 Spring 2021 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Advanced Research in Accounting and Auditing 2476-7379 2017 دکتر محمود بانی
Journal of Advanced Sport Technology 2538-5259 Winter-Spring 2021 دانشگاه محقق اردبیلی
Advances in Mathematical Finance and Applications 2538-5569 Autumn 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Iranian Journal of Applied Language Studies 2008-5494 Winter and Spring 2021 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Applied Linguistics 1735-1634 Sep 2019 دانشگاه خوارزمی
Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2383-591X Winter and Spring 2021 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Applied Research on English Language 2252-0198 Jul 2021 دانشگاه اصفهان
Iranian Journal of Archaeological Studies 2251-743X 2017 دانشگاه سیستان و بلوچستان
International Journal of Behavioral Sciences 2322-1194 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
International Journal of Business and Development Studies 2008-448x Spring 2020 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Comparative Education 2588-7270 Summer 2020 انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران
Journal of Contemporary Islamic Studies 2645-3290 Summer and Autumn 2021 دانشگاه تهران
Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution 2676-7368 Summer 2021 دانشگاه تهران
Journal of Critical Literary Studies 2676-699X Spring and Summer 2021 دانشگاه کردستان
Curriculum Research 2717-3429 Autumn 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
International Journal of Digital Content Management 2717-3305 Winter-Spring 2021 دانشگاه علامه طباطبایی
DIscourse Spring 2020 مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
Journal of Iranian Distance Education 2588-4476 Spring 2020 دانشگاه پیام نور
Iranian Journal of Economic Studies 2322-1402 Summer and Autumn 2020 دانشگاه شیراز
|
 • pISSN: 2588-7270 eISSN: 4989-2676?
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران
  مدیر مسئول: دکتر عباس معدن دار
  سردبیر: دکتر گلنار مهران
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Summer 2020)
 • eISSN: 2717-3429
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
  مدیر مسئول: دکتر بتول فقیه آرام
  سردبیر: دکتر علیرضا عراقیه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Autumn 2020)
 • فصلنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی, معلومات عمومی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
  مدیر مسئول: دکتر محمود سریع القلم
  سردبیر: دکتر سید حسین موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و یکم شماره 1 (Spring 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال