فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۵۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Applied Language Studies 2008-5494 Winter 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Applied Linguistics 1735-1634 Sep 2018 دانشگاه خوارزمی
Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2383-591X Summer And Autumn 2019 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Applied Research on English Language 2252-0198 Jul 2020 دانشگاه اصفهان
Journal of Critical Literary Studies 2676-699X Autumn and Winter 2019-2020 دانشگاه کردستان
Journal of Iranian Distance Education 2588-4476 Spring 2020 دانشگاه پیام نور
Journal of English Language Teaching and Learning 2251-7995 Winter-Spring 2020 دانشگاه تبریز
International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Autumn 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies 2645-3592 Oct 2019 دانشگاه شیخ بهایی
Iranian Journal of English for Academic Purposes 2476-3187 Winter 2020 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
Issues in Language Teaching Journal 2322-3715 Winter-Spring 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Language and Translation 2008-8590 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Language Horizons 2588-350X Summer-Autumn 2020 دانشگاه الزهرا
Iranian Journal of Language Issues 2423-432x پاییز و زمستان 1395 دانشگاه زابل
Iranian Journal of Language Teaching Research 2322-1291 Winter 2020 دانشگاه ارومیه
International Journal of Language Testing 2476-5880 Oct 2018 موسسه آموزش عالی تابران
Journal of Modern Research in English Language Studies 2676-5357 Spring 2020 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Journal of new advances in English Language Teaching and Applied Linguistics 2927-2676 Winter-Spring 2020 دکتر سید فواد ابراهیمی
Persian Literary Studies Journal 2322-2557 Summer Autumn 2018 دانشگاه شیراز
Journal of Research en Langue Francaise 2676-6469 Winter Spring 2020 دانشگاه علامه طباطبایی
|
 • pISSN: 2476-3187 eISSN: 2476-318?
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  مدیر مسئول: دکتر هوشنگ خوش سیما
  سردبیر: دکتر اسماعیل زارع بهتاش
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2008-8590
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر احمد محسنی
  سردبیر: دکتر حمید مرعشی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Winter 2019)
 • eISSN: 2476-5880
  دوفصلنامه آزمون سازی زبان, ارزشیابی و روان سنجی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی تابران
  مدیر مسئول: دکتر خلیل مطلب زاده
  سردبیر: دکتر پوریا بقایی مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Oct 2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال