فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
The International Journal of Humanities 2538-2640 2021 دانشگاه تربیت مدرس
Iranian Journal of Educational Sociology 3460-2645 Jan 2017 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
Journal of Peace Studies of Religions 2717-4247 Spring-Summer 2021 حجت الاسلام دکتر طاهر امینی گلستانی
International Journal of Society and Culture in the Muslim World 2588-6738 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Technical and Vocational Education زمستان 1395 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
World Sociopolitical Studies 2588-3119 Spring 2020 انجمن ایرانی مطالعات جهان
نشریه ‪ آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده‬ 2423-4850 بهار و تابستان 1399 مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره آرام (ژیران) و انجمن مشاوره ایران شعبه استان کردستان
نشریه آینه پژوهش 1023-7992 خرداد و تیر 1400 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
نشریه ارزیابی تاثیرات اجتماعی پاییز 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
نشریه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی بهار و تابستان 1399 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
مجله اسلام و پژوهش های روان شناختی بهار و تابستان 1399 موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
فصلنامه اعتیاد پژوهی 2008-4307 تابستان 1400 ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
فصلنامه اقتصاد و جامعه تابستان 1399 موسسه مطالعات دین و اقتصاد
فصلنامه امنیت پژوهی 1735-8671 پاییز 1399 دانشکده علوم و فنون فارابی
فصلنامه انتظام اجتماعی 2008-6024 بهار 1400 دانشگاه علوم انتظامی امین
دو فصلنامه بانوان شیعه 1735-4730 پاییز و زمستان 1391 موسسه شیعه شناسی
مجله برخط دانش روان شناختی اسفند 1391 دانشگاه بیرجند
نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران 2008-8973 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای 2476-5864 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 2345-492X پاییز 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
|
 • pISSN: 3460-2645
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
  مدیر مسئول: دکتر بیژن زارع
  سردبیر: دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 2 (Jan 2017)
 • pISSN: 2588-3119 eISSN: 2588-3127
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات جهان
  مدیر مسئول: دکتر سید سعیدرضا عاملی
  سردبیر: محمد سمیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 2 (Spring 2020)
 • pISSN: 2008-4307 eISSN: 6535-2423
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
  مدیر مسئول: دکتر محمود مینویی
  سردبیر: دکتر حسن احدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (تابستان 1400)
 • pISSN: 1735-8671 eISSN: 2676-5721
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده علوم و فنون فارابی
  مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا نادی
  سردبیر: دکتر حمید احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 71 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال