فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم قرآن و حدیث

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۲۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Horizons of Thought Spring & Summer 2016 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Islamic Political Thoughts 2588-7459 Autumn 2019 دانشگاه امام صادق
Message of Thaqalayn 2045-1040 Summer 2017
Pure Life 2676-7619 تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
Safinah al-nejat 2018 موسسه فرهنگی نبا مبین
نشریه آفاق مهر 1735-0379 تابستان و پاییز 1396 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 2538-4260 بهار و تابستان 1399 دانشگاه ایلام
نشریه آموزه های حدیثی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های قرآن و عترت 2676-752X پاییز و زمستان 1398 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
مجله آموزه های قرآنی 2251-9378 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
فصلنامه آیین حکمت بهار 1399 دانشگاه باقرالعلوم
نشریه احسن الحدیث بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
نشریه اخلاق پژوهی 2476-3640 بهار 1399 پژوهشگاه قرآن و حدیث
نشریه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی پاییز و زمستان 1398 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی 2345-5586 تابستان 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نشریه افق تبلیغ زمستان 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (معاونت فرهنگی و تبلیغی)
نشریه امامت پژوهی 2588-6533 بهار و تابستان 1398 بنیاد فرهنگی امامت
فصلنامه انتظار موعود 2476-3942 زمستان 1398 مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم
فصلنامه انجمن معارف اسلامی تابستان 1385 انجمن معارف اسلامی ایران
نشریه اندیشه علامه طباطبایی 2476-5813 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
|
 • دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر ابوالحسن حقانی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (Spring & Summer 2016)
 • pISSN: 2588-7459 eISSN: 2588-7440
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق
  مدیر مسئول: دکتر جلال درخشه
  سردبیر: دکتر ابوذر گوهری مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (Autumn 2019)
 • eISSN: 2676-7619
  فصلنامه مطالعات اسلامی در حوزه دین و زندگی به زبان فارسی - عربی - فرانسه
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید مهدی حسینی
  سردبیر: دکتر سید اباذر هاشمی هریکندیی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (تابستان 1399)
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی نبا مبین
  مدیر مسئول: محمدحسین شهری
  سردبیر: دکتر حسن طارمی راد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (2018)
 • فصلنامه علمی مصوب حوزوی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: دکتر یارعلی کردفیروزجایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (بهار 1399)
 • فصلنامه الهیات و معارف اسلامی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (معاونت فرهنگی و تبلیغی)
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سعید روستا آزاد
  سردبیر: علی اکبر مومنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2476-3942
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: حجت الاسلام محسن قرائتی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 67 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال