فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم قرآن و حدیث

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۲۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Contemporary Islamic Studies 2645-3290 Summer-Autumn 2020 دانشگاه تهران
Horizons of Thought Fall & Winter 2016-17 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Islamic Political Thoughts 2588-7459 Winter-Spring 2020 دانشگاه امام صادق
Message of Thaqalayn 2045-1040 Summer 2017
Safinah al-nejat 2021 موسسه فرهنگی نبا مبین
نشریه آفاق مهر 1735-0379 تابستان و پاییز 1396 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 2538-4260 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه ایلام
نشریه آموزه های حدیثی بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های قرآن و عترت 2676-752X بهار و تابستان 1399 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
مجله آموزه های قرآنی 2251-9378 بهار و تابستان 1400 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
فصلنامه آیین حکمت بهار 1400 دانشگاه باقرالعلوم
نشریه احسن الحدیث پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
نشریه اخلاق پژوهی 2476-3640 زمستان 1399 پژوهشگاه قرآن و حدیث
نشریه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی بهار و تابستان 1399 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی 2345-5586 بهار 1400 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نشریه افق تبلیغ بهار 1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (معاونت فرهنگی و تبلیغی)
نشریه الاهیات قرآنی 2383-1081 پاییز و زمستان 1399 موسسه پیامبر اعظم (ص) ساری
نشریه المصطفی خریف-شتاء 1442 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه امامت پژوهی 2588-6533 پاییز و زمستان 1398 بنیاد فرهنگی امامت
فصلنامه انتظار موعود 2476-3942 پاییز 1399 مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم
|
 • دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر ابوالحسن حقانی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 2 (Fall & Winter 2016-17)
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی نبا مبین
  مدیر مسئول: محمدحسین شهری
  سردبیر: دکتر حسن طارمی راد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (2021)
 • فصلنامه علمی مصوب حوزوی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: دکتر یارعلی کردفیروزجایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (بهار 1400)
 • فصلنامه الهیات و معارف اسلامی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (معاونت فرهنگی و تبلیغی)
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سعید روستا آزاد
  سردبیر: علی اکبر مومنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (بهار 1399)
 • دوفصلنامه به زبان عربی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر حسن رضایی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید رسول علوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (خریف-شتاء 1442)
 • pISSN: 2476-3942
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: حجت الاسلام محسن قرائتی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 70 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال