فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادیان و عرفان

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Contemporary Islamic Studies 2645-3290 Summer and Autumn 2021 دانشگاه تهران
Journal of Peace Studies of Religions 2717-4247 Spring-Summer 2021 حجت الاسلام دکتر طاهر امینی گلستانی
International Journal of Multidisciplinary and Interreligious Pure Life 2676-7619 Spring 2021 جامعه المصطفی العالمیه
Religious Inquiries 2322-4894 Summer-Autumn 2020 دانشگاه ادیان و مذاهب
نشریه ادیان و عرفان 2228-5563 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
مجله انوار معرفت 2251-8398 پاییز و زمستان 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه پژوهش های ادیانی 2345-3230 بهار و تابستان 1400 دانشگاه ادیان و مذاهب
پژوهشنامه ادیان 2008-0476 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پژوهشنامه عرفان بهار و تابستان 1400 انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
پژوهشنامه مذاهب اسلامی 2423-4044 بهار و تابستان 1400 دانشگاه ادیان و مذاهب
نشریه تحقیقات اسلامی 7402-1023 تابستان 1387 مهندس سید مصطفی میرسلیم
فصلنامه شیعه شناسی 1735-4722 زمستان 1399 موسسه شیعه شناسی
نشریه صلح پژوهی اسلامی زمستان 1399 جمعیت ندای صلح
فصلنامه عرفان اسلامی 2008-0514 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
فصلنامه عصر آدینه بهار و تابستان 1398 حجت الاسلام دکتر سید مسعود پورسیدآقایی
نشریه عقل و دین 2588-381X بهار و تابستان 1399 آیت الله دکتر احمد بهشتی
فصلنامه مشرق موعود 2423-7663 بهار 1400 موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
مجله مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی 2676-5195 بهار و تابستان 1399 دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشریه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2252-0678 بهار و تابستان 1399 دانشگاه مذاهب اسلامی
نشریه مطالعات رسانه و امت پاییز و زمستان 1394 دانشگاه مذاهب اسلامی
|
 • eISSN: 2676-7619
  فصلنامه مطالعات تطبیقی ادیان ابراهیمی در حوزه دین و زندگی به زبان فارسی، عربی، اردو، انگلیسی، فرانسوی، ترکی، آذری
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: دکتر محسن قنبری آلانق
  سردبیر: محسن ملک افضلی اردکانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (Spring 2021)
 • pISSN: 2322-4894 eISSN: 2538-6271
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید ابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محسن جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (Summer-Autumn 2020)
 • pISSN: 1735-4722
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه شیعه شناسی
  مدیر مسئول: دکتر محمود تقی زاده داوری
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید محمدباقر حجتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2008-0514
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر افراسیاب پور
  سردبیر: دکتر قربان علمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 68 (تابستان 1400)
 • pISSN: 2588-381X eISSN: 2588-431X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: آیت الله دکتر احمد بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محسن ایزدی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (بهار و تابستان 1399)
 • pISSN: 2423-7663
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
  مدیر مسئول و سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید مسعود پورسیدآقایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال