فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۸۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Islamic Studies on Human Rights and Democracy 2645-4998 Winter and Spring 2018 دانشگاه شهید بهشتی
Research in English Language Pedagogy 2588-3259 Winter and Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آفاق علوم انسانی 2538-4278 دی 1398 دکتر سید امیر موسوی
آموزه های حقوق کیفری 9351-2251 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1397 دانشگاه امام صادق
آموزه های فقه مدنی 2251-936X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
اندیشه های حقوق عمومی 2251-7707 پاییز و زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 زمستان 1398 دانشگاه قم
پژوهش حقوق خصوصی 2345-3583 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی 2345-6116 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش نامه حقوق بشری بهار 1399 موسسه صیانت از حقوق زنان
پژوهش نامه فقهی پاییز 1390 مجتمع آموزش عالی فقه
پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه ادیان و مذاهب
پژوهش نامه میان رشته ای فقهی 2588-4514 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه امام صادق
پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی پاییز و زمستان 1398 موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
پژوهش های حقوقی قانون یار 2538-3701 پاییز 1398 دکتر بهنام اسدی
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 2645-5013 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
پژوهش های فقهی 2008-8388 بهار 1399 دانشگاه تهران
پژوهشنامه اندیشه های حقوقی زمستان 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی
|
 • pISSN: 2345-3583 eISSN: 2476-6232
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
  سردبیر: دکتر محمدرضا پاسبان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2345-6116 eISSN: 2476-6216
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
  سردبیر: دکتر منصور جباری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2345-3575 eISSN: 2476-6224
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
  سردبیر: دکتر حسین غلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (زمستان 1398)
 • فصلنامه فقهی حقوقی
  صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی فقه
  مدیر مسئول: دکتر مصطفی محامی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (پاییز 1390)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال