فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۲۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
DIscourse Spring 2020 مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
Islamic Studies on Human Rights and Democracy 2645-4998 Autumn and Winter 2019 دانشگاه شهید بهشتی
Research in English Language Pedagogy 2588-3259 Summer-Autumn 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
The Iranian Review for Law of the Sea and Maritime Policy 2717-4255 Winter-Spring 2021 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
نشریه آراء 2717-1841 بهار 1399 دادگستری کل استان اصفهان
نشریه آفاق علوم انسانی 2538-4278 اردیبهشت 1400 دکتر سید امیر موسوی
نشریه آموزه های حقوق کیفری 9351-2251 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
نشریه آموزه های فقه عبادی بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های فقه مدنی 2251-936X پاییز و زمستان 1400 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه افق های نو در فقه سیاسی پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه اندیشه حقوقی 2783-1108 بهار 1400 دکتر علی بهادری جهرمی
نشریه اندیشه های حقوق عمومی 2251-7707 پاییز و زمستان 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 تابستان 1400 دانشگاه قم
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی 2345-3583 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 2345-6116 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه پژوهش نامه حقوق بشری تابستان 1400 موسسه صیانت از حقوق زنان
فصلنامه پژوهش نامه فقهی پاییز 1390 مجتمع آموزش عالی فقه
پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه ادیان و مذاهب
|
  • فصلنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی, معلومات عمومی به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
    مدیر مسئول: دکتر محمود سریع القلم
    سردبیر: دکتر سید حسین موسوی
    آخرین شماره ثبت شده: سال سی و یکم شماره 1 (Spring 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال