فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اخلاق

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Ethics & Society 2676-3338 2020 انجمن علمی ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
فصلنامه اخلاق 2251-7898 تابستان 1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
دو فصلنامه اخلاق وحیانی 2383-3025 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
نشریه معرفت اخلاقی 2008-7160 بهار و تابستان 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
 • pISSN: 2008-7160
  فصلنامه علمی-ترویجی حوزوی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمود فتحعلی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر احمدحسین شریفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (بهار و تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال