فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم تربیتی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Comparative Education 2588-7270 Summer 2020 انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران
Curriculum Research 2717-3429 Autumn 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
Iranian Journal of Learning and Memory 2645-5455 Spring 2021 انجمن علمی روانشناسی تربیتی
International Journal of Schooling 2588-6703 Spring 2020 دانشگاه بیرجند
مجله آموزش پژوهی 2588-4182 تابستان 1400 دانشگاه فرهنگیان
فصلنامه آموزش در علوم انتظامی 2382-9613 تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی پاییز و زمستان 1395 جهاد دانشگاهی
مجله آموزش عالی ایران پاییز 1399 انجمن آموزش عالی ایران
نشریه آموزش علوم دریایی 2538-3655 تابستان 1400 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 2322-3057 تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 2228-6640 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
نشریه اسلام و پژوهش های تربیتی X434-8002 پاییز و زمستان 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی 2322-2506 پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
فصلنامه اندازه گیری تربیتی 2252-004X پاییز 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی 1735-448X تابستان 1400 دانشگاه الزهرا
فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی 2676-5233 بهار 1400 دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 2008-1197 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
نشریه پژوهش در تربیت معلم 2645-7725 پاییز 1400 دانشگاه فرهنگیان
نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت 1735-2983 1397 انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی 2251-6972 تابستان 1400 دانشگاه جامع امام حسین
|
 • pISSN: 2588-7270 eISSN: 4989-2676?
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران
  مدیر مسئول: دکتر عباس معدن دار
  سردبیر: دکتر گلنار مهران
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Summer 2020)
 • eISSN: 2717-3429
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
  مدیر مسئول: دکتر بتول فقیه آرام
  سردبیر: دکتر علیرضا عراقیه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Autumn 2020)
 • pISSN: 2645-5455 eISSN: 2645-5447
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی روانشناسی تربیتی
  مدیر مسئول: دکتر افسانه لطفی عظیمی
  سردبیر: دکتر فریبرز درتاج
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (Spring 2021)
 • pISSN: 2676-5233 eISSN: 2676-5241
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
  مدیر مسئول: دکتر رضا دوستدار
  سردبیر: دکتر مجید معارف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (بهار 1400)
 • pISSN: 1735-2983
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
  مدیر مسئول: دکتر علی شریعتمداری
  سردبیر: دکتر علی ذکاوتی قراگزلو
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 60 (1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال