به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۹۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Geotechnical Geology 1735-8566 Winter and Spring 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
Natural Environment Change 2476-4159 Winter - Spring 2017 دانشگاه تهران
Journal of Research and Rural Planning ?2783-2791 Autumn 2023 دانشگاه فردوسی مشهد
Sustainable Earth Review Oct 2023 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Sustainable Rural Development 2538-3876 Autumn and Winter 2023 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
International Journal of Tourism، Culture and Spirituality 2588-6134 Summer and Autumn 2022 دانشگاه علم و فرهنگ
فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 2538-5739 پاییز 1402 دانشگاه گلستان
نشریه آمایش سرزمین 2008-7047 بهار و تابستان 1403 دانشگاه تهران
نشریه آمایش سیاسی فضا 2645-5145 زمستان 1402 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه آمایش محیط 2008-613X زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
نشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر) 2588-3860 زمستان 1402 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی 2322-2131 زمستان 1402 دانشگاه خوارزمی
نشریه اندیشه های نو در علوم جغرافیایی 2981-1473 بهار 1403 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
نشریه اکولوژی سرزمین 2821-1782 تابستان 1402 انجمن جغرافیایی ایران
فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی 2322-4118 پاییز 1402 دانشگاه پیام نور
فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 2228-7485 زمستان 1402 دانشگاه اصفهان
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 2251-6735 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا 1605-9689 تابستان 1402 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری 2322-309X بهار 1403 دانشگاه مازندران
فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک 1735-4331 Winter 2023 انجمن ژئوپلیتیک ایران
|
 • pISSN: 2008-613X eISSN: 2676-7848
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  مدیر مسئول: دکتر مجید شمس
  سردبیر: دکتر بیژن رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (زمستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال