فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Business and Development Studies 2008-448x Spring 2020 دانشگاه سیستان و بلوچستان
International Journal of Economics and Management Studies 2018 دانشگاه خوارزمی
Iranian Journal of Finance 2676-6337 Summer 2019 انجمن مالی ایران
Journal of Global Entrepreneurship Research 2228-7566 Winter & Spring, 2012 دانشگاه تهران
International Journal of Human Capital in Urban Management 2476-4698 Autumn 2021 شهرداری تهران
Journal of Industrial Strategic Management 2538-2756 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
International Journal of Management and Business Research 2228-7019 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
International Journal of Management Perspective 2014 دانشگاه شهید بهشتی
Iranian Journal of Management Studies 2008-7055 Autumn 2021 دانشگاه تهران
Journal of System Management 2322-2301 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Journal Of Tourism And Hospitality Research 2008-9562 Winter 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 3277-2423 بهار 1400 انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
نشریه آینده پژوهی دفاعی 2588-428X بهار 1400 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
نشریه اسلام و پژوهش های مدیریتی 2251-6522 پاییز و زمستان 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه اسلام و مدیریت 2345-6698 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مجله اندیشه آماد تابستان 1400 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
نشریه اندیشه مدیریت راهبردی 2383-0891 بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
دو ماهنامه بررسی های بازرگانی 1019-682X فروردین و اردیبهشت 1400 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
فصلنامه بهبود مدیریت 2251-8991 تابستان 1400 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
نشریه پژوهش گردشگری 2538-628X بهار 1399 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
|
 • pISSN: 2676-6337 eISSN: 2676-6345
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مالی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا راعی
  سردبیر: دکتر حسن قالیباف اصل
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2322-2301 eISSN: 2538-1571
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سید جواد ایرانبان
  سردبیر: دکتر سید محمد سیدحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Summer 2021)
 • pISSN: 2588-428X eISSN: 2645-7172
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وندزمانی
  سردبیر: دکتر سید محمود میرزمانی بافقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار 1400)
 • فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا فریبا
  سردبیر: دکتر سیاوش نصرت پناه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 77 (تابستان 1400)
 • pISSN: 2251-8991
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  مدیر مسئول: مهندس ابوطالب شفقت
  سردبیر: دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال