فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مالی

۱۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advances in Mathematical Finance and Applications 2538-5569 Autumn 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
فصلنامه بورس اوراق بهادار 5431-2228 بهار 1400 سازمان بورس و اوراق بهادار
نشریه تحقیقات مالی 1024-8153 تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه تحقیقات مالی اسلامی 2251-8290 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه امام صادق
نشریه تحلیل مالی 2588-6193 1399 دکتر رضا داغانی
فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی 2645-4637 بهار 1400 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه دانش سرمایه گذاری 2322-5777 زمستان 1400 انجمن مهندسی مالی ایران
فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 2251-6859 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله راهبرد مدیریت مالی 2345-3214 پاییز 1400 دانشگاه الزهرا
مجله مدیریت دارایی و تامین مالی 2383-1170 زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
نشریه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی 3569-2588 پاییز و زمستان 1398 موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 2251-9165 پاییز 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال