فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم

۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Science 1016-1058 2000 دانشگاه تهران
Iranian Journal of science and Technology (A: Siences) 1028-6276 Autumn 2015 دانشگاه شیراز
Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 1016-1104 Summer 2021 دانشگاه تهران
دو فصلنامه علوم پایه 1607-9884 1389 دانشگاه الزهرا
مجله علوم دانشگاه تهران 1058-1016 تابستان 1389 دانشگاه تهران
نشریه علوم دانشگاه خوارزمی 1686-8222 پاییز 1393 دانشگاه خوارزمی
مجله علوم دانشگاه شهید چمران اهواز بهار 1388 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه نشاء علم 8003-539x خرداد 1400 بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
|
  • pISSN: 1016-1058
    فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
    مدیر مسئول: دکتر محمدرضا نوری دلویی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2000)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال